Democracy

Verdrag van Lissabon: alsnog ratificeren of niet?

| |

Woensdag 9 juli om 16 u in het Vlaams Parlement (Leuvense Weg 86, 1000 Brussel) wordt het Lissabon-Verdrag (en dus de Belgische ratificatie) beslecht. De ratificatie ervan is verschillend voor elke europese lidstaat, maar in België afhankelijk gemaakt van een goedkeuring in de parlementen van de deelstaten en een samenwerkingsakkoord over de implementatie in de Belgische federale staat. Wettelijk is een europese ratificatie niet meer mogelijk omdat er geen consensus meer is nadat Nederland, Frankrijk en Ierland ofwel de Grondwet ofwel het ervan afgeleide verdrag van Lissabon verworpen hebben. Ook het samenwerkingsakkoord tussen de Belgische deelstaten is er niet. Heeft het dan nog zin dit verdrag in het Vlaamse Parlement goed te keuren of is dit eerder een symbolische daad?

Inefficiente overheid. ECB is oorzaak van inflatie.

| |

De hoofddoelstelling van de ECB is de bestrijding van de inflatie in de Europese monetaire unie. Om die reden dient de aangroei van de geldhoeveelheid drastisch te worden beperkt. Max is 4%. Blijkbaar slaagt de ECB hierin niet. Volgens de grafiek in bijlage is de geldhoeveelheid in 2008 met 12% toegenomen.

België heeft nu ook een eerste vlaktaks (voor artiesten)

|

WorkForAll pleit sinds lang voor een sociale vlaktaks met vrijstelling. Zo'n 30% zou volstaan. Een vlaktaks is eerlijk en doorzichtig en kost heel wat minder. Belangerijk daarbij is de marginale aanslagvoet. Nu bedraagt die al snel 50%. Over dit soort voorstellen wordt meestal in een bocht omgereden. Vrij vreemd, want dit is net wat de regering onlangs doorgedrukt heeft: een vlaktaks van 15% die na aftrek van beroepskosten neer kan komen op slechts 7,5%.

Ook overheid moet failliet kunnen gaan - NRC Handelsblad - 5 juli 2008

| |

Zeer goed artikel in het NRC Handelsblad. Privatisering is minder belangerijk dan demonopolisering. Dit is de essentie van democratie: terugkoppeling die kan leiden tot verbetering. Standaard principe in systems engineering en de vrije markt. Dit geldt ook voor de markt van politieke macht. In principe moet de macht van de burger die van de heersende klasse in evenwicht houden. Dit is noch in België, noch in Europa het geval. De politicratie heeft zich een monopolie toegeëigend. De parallel tussen de verlamming van België en de arrogantie rond het Verdrag van Lissabon is schrijnend. Beide zijn in hetzelfde bedje ziek. Ik wil niet pessimistisch klinken maar een break-down van het systeem is niet ondenkbeeldig. De catarchis als onvemijdelijk kwaad.

La Belgique, une monarchie bananière, ruinée par soixante ministres

En Belgique, on ne sait jamais quand la création de postes politiques connaîtra son apogée.

Blokkeringsmemen herkennen en ontmaskeren.

|

Natuurlijk hadden de Ieren groot gelijk om, tegen het propaganda-offensief van de politieke kaste in, het verdrag van Lissabon te verwerpen. Daartoe hoefde zij niet eens de tekst van het verdrag te bekijken. Eén vaststelling volstaat: de Europese politieke kaste had de manifeste bedoeling om de bevolking te misleiden en te bedriegen. En op het voorstel van een bedrieger ga je sowieso niet in.

Congolese lessen in Democratie en goed bestuur

De Amerikaanse verkiezingen zitten (eindelijk) in een laatste rechte lijn. Obama tegenover Mc Cain. Belangrijker dan de ideologische kloof is de vraag of Amerika klaar is voor een zwarte president. Maar het argument wordt ook misbruikt door de Democraten om hun partijleden die niet voor Obama zouden stemmen antiracistische gevoelens aan te wrijven. Misschien zijn deze niet-stemmers gewoon gefrustreerd om de gemiste kans voor een eerste vrouwelijke Amerikaanse president. Het is in elk geval een mooie test voor het Amerikaans antiracistisch discours.

Waarom een Iers Neen ook voor u belangrijk is

| | |

Na Nederland en Frankrijk heeft nu ook Ierland neen gezegd aan het ontwerp van Europese grondwet, dat ondertussen van naam is veranderd in "Verdrag van Lissabon", maar met nagenoeg dezelfde inhoud. Het lijkt er duidelijk op dat de Ieren, beter dan wie ook, beseften dat een ja-stem bijna zeker zou leiden tot het ontstaan van een ondemocratische en bureaucratische Europese superstaat, met mogelijk ernstige nadelige gevolgen, vooral economisch. Het Verdrag van Lissabon is een onleesbaar document van verschillende honderden bladzijden, waarvan geen enkele Ier weet wat er in staat. Zelfs de Ierse Europese commissaris Charlie McGreevy heeft toegegeven, dat hij dit document niet gelezen heeft. Wat voor de Ieren geldt, geldt ook voor de meeste Europeanen, zelfs als ze regeringsleider of parlementslid zijn.

Pleidooi voor de sociale vlaktaks

| |

De vlaktaks is sinds enkele jaren in de opmars. Vooral in landen die tabula rasa maken met het verleden (meestal ex-communistische staten) is een vlaktaks de norm geworden en meestal met aanslagvoeten die nog niet de helft of een derde bedragen van wat de modale Belg of West-Europeaan mag afdragen van zijn inkomen. Het systeem heeft zoveel voordelen, waaronder zijn eenvoud, lage inningskost en doorzichtigheid, om niet te spreken van de gunstige invloed op de economische groei. Men zich kan dan ook afvragen waarom men zich in alle bochten wringt om tegen een vlaktaks te zijn. Voor alle duidelijkheid, de term is misleidend. Infeite gaat het over een Begrensd Marginaal Belastingstarief.

Mises's Apriorism Against Relativism in Economics

| | | |

von Mises Daily Article by Thorsten Polleit

Ludwig von Mises (left) and Karl Popper (right)

The close followers of the work of Ludwig von Mises (1881–1973), one of the leading thinkers of the Austrian School of Economics, maintain that economics is an a priori science, "a science whose propositions can be given a rigorous logical justification, which distinguishes Austrians, or more precisely Misesians, from all other current economic schools."[1]

Inhoud syndiceren