Derde weg

Open brief aan Zijne Majesteit Koning Albert II, Koning der Belgen over de Derde Weg.

| |

Sire,

Wij hoeven het u niet meer te vertellen, maar het gaat niet zo goed met uw koninkrijk dat u als nazaat van de Saksen-Coburg bloedlijn in de schoot werd geworpen. We benijden uw functie niet. U wordt geacht het land te leiden maar het mandaat ligt bij de Eerste Minister en zijn regering. Niettemin wordt U geacht met uw wijsheid in alle onpartijdigheid deze ministers te benoemen en als het moet hen in de goede banen te leiden. Behalve uw ceremoniële bevoegdheid is deze continuïteitsfunctie dan ook het voornaamste argument om u op de troon te houden en reden waarom uw Belgische onderdanen dit mandaat in de grondwet ingeschreven hebben.

Inhoud syndiceren