belatsingsdruk

Neoliberalisme als scheldwoord

| | | |
Op 4 februari schreef psychoanalyticus Paul Verhaeghe (UGent) in DE STANDAARD een striemende aanklacht tegen het neoliberalisme als economische denkrichting. In diezelfde week verklaarde hij in een voordracht dat bij het neoliberalisme de dictatuur van de consumptie regeert en verder dat de neoliberale economie ADHD- individuen produceert met als gevolg een steeds grotere groep mensen, die zich mislukt voelen.
Inhoud syndiceren