interest groups

Actiedag vóór of tegen de koopkracht ?

| |

Het ABVV plant een actiedag 'voor de koopkracht'. Het ACV zal zich aansluiten. Zij willen extra loonsverhogingen om de stijgende levensduurte op te vangen. Dit is een zoveelste uiting van de kortzichtigheid die ons land gebracht heeft waar het staat: veel schulden, weinig mensen aan het werk, geen reserves voor de toekomst.

Syndiquer le contenu