burgerrechten

Vermogensbelasting is contraproductief en vernietigt welvaart.

| |

Sp.a-voorzitster Caroline Gennez pleitte zopas voor de invoering van een heffing op vermogenswinsten ("Socialisten viseren vermogenswinsten, De Tijd 6/03). Volgens haar zou daardoor de belasting op arbeid kunnen worden verminderd en zouden zelfs sommige andere belastingen kunnen worden afgeschaft. Toch een verrassende stelling, als men weet dat heel wat landen die een vermogensbelasting hanteerden, die beslissing hebben herzien, omdat de kosten hoger lagen dan de opbrengsten. Zo hebben Denemarken, Duitsland, Finland, Ierland, Italië, Luxemburg, Oostenrijk, Spanje en Zweden, die eerder een meerwaardebelasting hadden ingevoerd, deze terug afgeschaft.

Een land van immigranten

| | |

WorkForAll focust op het herstellen van het 'recht op werk'. Wij bedoelen hiermee niet dat het de taak is van bv. de overheid om mensen werk te geven.

Syndiquer le contenu