grondwet

Verdrag van Lissabon: alsnog ratificeren of niet?

| |

Woensdag 9 juli om 16 u in het Vlaams Parlement (Leuvense Weg 86, 1000 Brussel) wordt het Lissabon-Verdrag (en dus de Belgische ratificatie) beslecht. De ratificatie ervan is verschillend voor elke europese lidstaat, maar in België afhankelijk gemaakt van een goedkeuring in de parlementen van de deelstaten en een samenwerkingsakkoord over de implementatie in de Belgische federale staat. Wettelijk is een europese ratificatie niet meer mogelijk omdat er geen consensus meer is nadat Nederland, Frankrijk en Ierland ofwel de Grondwet ofwel het ervan afgeleide verdrag van Lissabon verworpen hebben. Ook het samenwerkingsakkoord tussen de Belgische deelstaten is er niet. Heeft het dan nog zin dit verdrag in het Vlaamse Parlement goed te keuren of is dit eerder een symbolische daad?

WorkForAll op hoorcommisie over Lissabon in Vlaams Parlement

|

Op 26 Juni werd WorkForAll wellicht na ons opinieartikel in De Tijd gevraagd om toelichting te geven in een hoorcommissie 'buitenlandse aangelegenheden'. Eric Verhulst was spreker voor WorkForAll en ex-premier en euro parlementslid Jean-Luc Dehaene de eerste spreker. Alhoewel wij van mening verschillen over het al dan niet ratificeren, was het wel duidelijk dat er niet echt meningsverschillen zijn over de (officiële) doelstelllingen van een Europa. Het verschil in opinie had veeleer te maken met de manier waarop dit kan en moet ingevuld worden.

Blokkeringsmemen herkennen en ontmaskeren.

|

Natuurlijk hadden de Ieren groot gelijk om, tegen het propaganda-offensief van de politieke kaste in, het verdrag van Lissabon te verwerpen. Daartoe hoefde zij niet eens de tekst van het verdrag te bekijken. Eén vaststelling volstaat: de Europese politieke kaste had de manifeste bedoeling om de bevolking te misleiden en te bedriegen. En op het voorstel van een bedrieger ga je sowieso niet in.

Waarom een Iers Neen ook voor u belangrijk is

| | |

Na Nederland en Frankrijk heeft nu ook Ierland neen gezegd aan het ontwerp van Europese grondwet, dat ondertussen van naam is veranderd in "Verdrag van Lissabon", maar met nagenoeg dezelfde inhoud. Het lijkt er duidelijk op dat de Ieren, beter dan wie ook, beseften dat een ja-stem bijna zeker zou leiden tot het ontstaan van een ondemocratische en bureaucratische Europese superstaat, met mogelijk ernstige nadelige gevolgen, vooral economisch. Het Verdrag van Lissabon is een onleesbaar document van verschillende honderden bladzijden, waarvan geen enkele Ier weet wat er in staat. Zelfs de Ierse Europese commissaris Charlie McGreevy heeft toegegeven, dat hij dit document niet gelezen heeft. Wat voor de Ieren geldt, geldt ook voor de meeste Europeanen, zelfs als ze regeringsleider of parlementslid zijn.

Syndiquer le contenu