RVA

De crisis duurt al tien jaar

| |

RVA 2000 - 2013

In Januari 2010 waren er net geteld 1457991 mensen bij de RVA ingeschreven. Een historisch rekord. Niet echt om trots op te zijn. De oorzaak hiervan is de belastingsdruk op arbeid en investeren, die grofweg 2/3 afroomt, of liever de belasting bedraagt 2/3 van de kostprijs. Vakbonden klampen zich vast aan deze sociale "verworvenheid" omdat ze gretig mee in de pot graaien. Vakbonden en mutualiteiten genieten immers van belastings vrijstelling. In totaal gaat er in de conform art 180, 181 en 182 WIB'92 fiscaal vrijgestelde middens meer dan 53 MILJARD EURO (in oude BEF meer dan 2000 miljard) om! (bron: Geert Wittemans). Het is dan ook aberant dat juist de vakbonden voor nog meer belastingen pleiten. Dat deze politiek meer dan een kwart van de beroepsbevolking gedegradeerd heeft tot tweede rangsburgers deert hen niet. Ze hebben namelijk teveel leden die bij de overvolle overheidsector tewerkgesteld zijn. De klassenstrijd heeft wel een bijzondere wrange smaak gekregen.

Een land van immigranten

| | |

WorkForAll focust op het herstellen van het 'recht op werk'. Wij bedoelen hiermee niet dat het de taak is van bv. de overheid om mensen werk te geven.

Syndiquer le contenu