Europe

Overheid zonder recht, recht zonder overheid.

| | | |
Op 10 Februari gaf Prof Dr. Frank Van Dun een lezing in de reeks "Voorbj de Staatshervorming."

'Rechtsstaat' en 'democratie' zijn nog altijd de twee belangrijkste pijlers voor het legitimeren van het staatsoptreden in de westerse wereld. Daarbij wordt vooral verwezen naar het in het verleden verworven prestige van de idee van de democratische rechtsstaat die echter nooit ten volle gerealiseerd is en al heel lang geen rol van betekenis meer speelt in de beperking en normering van de staatsmacht. 

Zijn democratie en rechtsstaat hoe dan ook verenigbaar? Zo ja, hoe? Zo neen, welke factoren staan dan hun verenigbaarheid in de weg? Dat zijn de vragen die ik vanavond wil behandelen. Ik zal mij daarbij beperken tot structurele kenmerken van democratie en rechtsstaat en niet ingaan op de psychologische, sociologische, economische en, in het algemeen, culturele processen waartoe die kenmerken veelal aanleiding geven.

De volledige tekst vindt u in bijlage.

De grootste overcapaciteit zit bij de bureaucratische industrie

| | |

In De Standaard van 30 januari stelt Caroline Gennez, voorzitter SP.A, dat het aantal ambtenaren maar kan dalen als er minder regels zijn. Anders neemt de werkdruk alleen maar toe in een sector die nu al niet meer haar taken naar behoren kan vervullen. Zij reageert daarmee op het VLD-plan om 27000 ambtenaren niet te vervangen wanneer ze met pensioen gaan. Terecht wijst zij erop dat diezelfde VLD nooit heeft uitgeblonken in het afschaffen van regels. Haar opiniestuk is evenwel te kort: zij doet zelf ook geen concrete voorstellen om de bureaucratie te verminderen.

Spagaat en hypocrisie in de energiepolitiek

| | |

Over de voorrang van belangen over milieu

10 december 2008. Het stond in grote letters in de krant: echtpaar uit Kuurne verwarmt woning met electriciteit en krijgt een boete van 16.000 euro op basis van een Vlaams Decreet dat een omzetting is van een Europese richtlijn. Argumentatie van de ambtenaren van het Vlaams Energieagentschap, geruggesteund door onze politici: bij de productie en het transport van electriciteit gaat veel energie verloren. Of voor wie tussen de regels kan lezen; men wordt verplicht te verwarmen met gas of stookolie wil men een gunstig energieprestatiecertificaat krijgen. Beide brandstoffen zijn nochtans eindig beschikbaar en in minder of meerdere mate vervuilend.

Avondvoordrachten over "Voorbij de staatshervorming".

| | |

Update van het programma.

De Werkgroep "Greenfields" van Cassandra, Democratie.nu en WorkForAll.org nodigen u uit op een reeks avondvoordrachten en een studiedag rond het thema van de democratie.

Voorbij de staatshervorming

Vrijheid, democratie en recht in een nieuw Vlaanderen

Er is geen RECHTS of LINKS meer. Er is geen PROGESSIEF of CONSERVATIEF meer. Er is nog alleen de particratie, er zijn alleen nog diegenen die op de macht zitten en diegenen die de macht ondergaan. 

De Financiële Crisis: leiden de stimuleringspakketten tot hyperinflatie?

| | |

Bijna alle regeringen gaan de financiële crisis te lijf met massale "stimuleringsplannen". Op een mum van tijd worden er enorme leningen afgesloten, gaan de begrotingstekorten steil de hoogte in en pompt men, tenminste dat zegt men, miljarden in de economie. Al die geldcreatie kan redelijkerwijze alleen maar een sterke inflatie teweeg brengen, maar die lijkt achterwege te blijven.

"Directe democratie: principes, voordelen en beperkingen".

| | |

Op 15 januari staken we van wal met de eerste avondvoordracht in de reeks "Voorbij de staatshervorming . Vrijheid, democratie en recht in een nieuw Vlaanderen". Dit is een initiatief van de werkgroep Greenfields (Cassandra), WorForAll en Democratie.nu. De eerste spreker was Jos Verhulst over "Directe democratie: principes, voordelen en beperkingen". Een korte samenvatting: 

"Een democratisch systeem van  besluitvorming leidt tot de productie van wetten., die echter naar hun inhoud niet willekeurig kunnen zijn.  Een democratische wet kan nog steeds op evidente wijze de natuurlijke rechten van individuen schenden en dientengevolge onrechtmatig zijn. 

Quand le roi est désespéré.

| |

 

 

Quand le roi est désespéré.

Les arbres finissent de grimper.
Sept vieillards crient Fortissimi,
Les poches pleines,
Leur sang bleu et rouge.
Nous, il nous reste des miettes.
Quand le ciel tombe, il tombe mal.

The illusion of trust
Is just a whisper skilfully played.
Human rights ought to be noble.
When used as a stick,
They are just ink on paper.
When illusions fall, they fall hard.

Een golf komt op ons neer.
Wie slim is blijft staan,
Wie snel is loopt weg.
Wanneer de vloed is geweest,
Liggen dode vissen op het strand.
Als de zee wast, dan wast hij hard.

The ministry of monuments
has run out of glue.

Es sind die einstürzenden Bauwerke,
die Menschenleben gefährden.

A is A said Ayn Rand.

Die Welt ist alles was der fall ist.
Der Wahnwitz ist von jeder zeit.

Wovon man nicht sprechen kann,
darüber muss man schweigen.
Wovon man nicht sprechen darf,
darüber muss man rufen.

Quand le roi est désespéré,
Le pays tombe en miettes.

 

When the King is desperate.

The trees have stopped growing,
Seven elderly shout Fortissimi.
Their pockets full,
Their blood blue and red.
Crumbs are left for us.
When the sky falls, it falls hard.

The illusion of trust
Is just a whisper skilfully played.
Human rights ought to be noble.
When used as a stick,
They are just ink on paper.
When illusions fall, they fall hard.

A wave comes down on us.
The smart ones remain standing,
The fast ones run away.
When the tide has been
Dead fish lie on the beach.
When the see washes, it washes hard.

The ministry of monuments
has run out of glue.

It is collapsing buildings
that threaten human life.

A is A said Ayn Rand.

The world is all that is the case.
Madness is of all times.

Whereof one can not speak,
one must be silent.
Whereof one may not speak,
one must be shouting.

When the King is desperate,
the country is crumbling apart.

 

   32nd December 2008,
   eric.verhulst ( @ ) altreonic.com

   Let it not be just wishes for a better future

   (Extracts from:

   The reverse Turing Machine, in argument with Alan Turing, Ludwig Wittgenstein and Ayn Rand)

   Voor een grafische pdf versie en een bundel zie bijlagen.

 

De toestand is ernstig maar niet hopeloos

| | |

Back to basics

Het doek is gevallen over de regering. Het is bijna een wonder te noemen dat dit niet eerder gebeurd is. Leterme I was namelijk niet alleen onder een donkere hemel gestart, er was nauwelijks sprake van een beleid met visie. De reden hiervoor is niet zozeer bij Leterme zelf te zoeken. Het land is structureel onbestuurbaar geworden. Minister van State Marc Eyskens heeft die analyse kraakhelder gemaakt met zijn openingszin in de Keien van de Wetstraat (Canvas, 19 december 2008). Zijn uitspraken waren ronduit vernietigend voor het hele Belgische politieke en financiële bestel. Terwijl het water ons land aan de lippen staat, rijst de vraag “wat nu?” Hier wordt geschiedenis geschreven.

Over de scheiding der machten: honi soit qui mal y pense et l'union fait la force.

| | |

De affaire Fortis, Dexia, Ethias, KBC, enz. heeft alvast een ding bloot gelegd. Deze instellingen hebben wel aandeelhouders maar alle aandeelhouders zijn niet gelijk. Wie niet ook als bestuurder aan de touwtjes trekt blijft in de kou staan. Via de bestuursmandaten blijft nu plots dat allerlei belangengroepen, ofwel met een grote financiële slagkracht, ofwel met een grote politieke slagkracht de dienst uitmaken. Dit heeft zich o.a. vertaald in een verschillende behandeling door de overheid van deze grote financiële groepen. Bij Fortis heeft dit zich geuit in een manifeste scheiding van het principe der machten maar dit was wellicht niet het enige.

Recensie Geert Noels: Econoshock

| | |

U zoekt nog een goed en nuttig geschenk voor het einde jaar? Wij kunnen u dit boek alleen maar aanbevelen. Zelfs gevestigde economen doen er goed aan dit zeer toegankelijke maar erg volledige boek te lezen. De beste voorbereiding op de toekomst is het heden en het verleden te begrijpen en in een open, globale wereld is het belangrijk te begrijpen welke de onderliggende economische mechanismes zijn. En zoals von Misis zei, economie is het resultaat van menselijke actie. Hieronder een bespreking door Jef Abbeel:

De financiële crisis van 2008 heeft velen de helft armer gemaakt, door de loodzware economische crisis zullen  wereldwijd tientallen miljoenen  mensen ook nog hun werk verliezen. Econoom Geert Noels(°1967) waarschuwde ons al in 2006, maar we geloofden hem niet, verblind als we waren door de almaar stijgende beurskoersen.

Syndicate content