Lissabon

Democracy For All new web portal

| | |

After being created in 2004, the WorkForAll.org think tank web portal is giving birth to a new initiative. Over the years, the insight has gradually emerged that the root cause of the current economic crisis goes very deep. Economic and social issues, like the crisis we have today, are the result of political decisions.

A recent book "Why Nations Fail, the origins of power, prosperity and poverty" by Daron Acemoglu and James Robinson* confirm this finding over a period that covers 1000's of years. The issue is that the political crisis itself has even deeper roots. Unemployment, debt and social injustice are the visible results of political decisions that put power and short term wealth before the long term wealth of all at the cost of the common good, notwithstanding all the rethoric slogans that serve as a social smoke screen to justify the decisions. Surprisingly, it can take centuries to reverse such a situation. 

The question is then why a society as a whole tolerates such a situation and why such political systems exist at all. Sooner or later, they are doomed to collapse as we see today. The only consolation we have is that the time-to-collapse is shortening as the world becomes more global thanks to technology. The bad news is that history shows that the gradual path is not so likely. Often a major catastrophe is needed to reset the system back on its feet. 

Hence, the conclusion is that we have a chain of events and consequences. Unemployment is a result not the cause of bad decisions taken by political organisations. These bad decisions have their roots in a political system that no longer works as intended. The root cause has to be found in a loss of moral principles, against which even the Constitution has often shown not to be the last barrier of defense.  In many states, it is even the ultimate instrument that serves to justify the concentration of power in the hands of a self declared elite.

Therefore, we have taken the step towards a new initiative whose communication platform is a new web portal www.democracyforall.eu . Rather that trying to influence the current point decisions (even if that remains a rightful way of acting), we take a step back and analyse the fundamentals:

- What is the essence of a democratic society?

- Is there a better way to formulate a society's constitution?

- Is there a better way to organise a society following such a constitution?

- What does it mean to say "we have a Rule of Law?".

- Are there examples that show that this can work or works better? 

We kindly invite to follow the debate at www.democracyforall.eu  

P.S. 

Voor de Nederlandstaligen, dit debat zal vooral in het Engels gevoerd worden omdat het de grenzen van onze eigen woonstreek overstijgt en ook al is het thema zeer actueel in het nog unitaire België. Reden waarom we ook een lezing over Confederalisme op het agenda geplaatst hebben. We menen dan ook dat Zwitserland, een land dat hier al meermaals aan bod is gekomen, een richting aangeeft waarin het antwoord moet gezocht worden. Zoek even op de termen "Zwitserland, directe democratie, confederalisme" en vindt de artikelen die mee de aanzet geleverd hebben tot dit nieuw initiatief.   

"Directe democratie: principes, voordelen en beperkingen".

| | |

Op 15 januari staken we van wal met de eerste avondvoordracht in de reeks "Voorbij de staatshervorming . Vrijheid, democratie en recht in een nieuw Vlaanderen". Dit is een initiatief van de werkgroep Greenfields (Cassandra), WorForAll en Democratie.nu. De eerste spreker was Jos Verhulst over "Directe democratie: principes, voordelen en beperkingen". Een korte samenvatting: 

"Een democratisch systeem van  besluitvorming leidt tot de productie van wetten., die echter naar hun inhoud niet willekeurig kunnen zijn.  Een democratische wet kan nog steeds op evidente wijze de natuurlijke rechten van individuen schenden en dientengevolge onrechtmatig zijn. 

De toestand is ernstig maar niet hopeloos

| | |

Back to basics

Het doek is gevallen over de regering. Het is bijna een wonder te noemen dat dit niet eerder gebeurd is. Leterme I was namelijk niet alleen onder een donkere hemel gestart, er was nauwelijks sprake van een beleid met visie. De reden hiervoor is niet zozeer bij Leterme zelf te zoeken. Het land is structureel onbestuurbaar geworden. Minister van State Marc Eyskens heeft die analyse kraakhelder gemaakt met zijn openingszin in de Keien van de Wetstraat (Canvas, 19 december 2008). Zijn uitspraken waren ronduit vernietigend voor het hele Belgische politieke en financiële bestel. Terwijl het water ons land aan de lippen staat, rijst de vraag “wat nu?” Hier wordt geschiedenis geschreven.

Zwitserse meta-democratie voor een toekomstig democratisch België

| | |

Ons land zit weer eens in de impasse. Zelfs de meester-loodgieter Jean-Luc Dehaene is er niet in geslaagd de Gordiaanse knoop door te hakken. Er zal een Alexander de Grote moeten aan de pas komen. Tijd om een tekst van twee jaar geleden nog eens van stal te halen. België is natuurlijk Zwitserland niet en zal dat ook nooit worden, maar het loont de moeite van er eens te gaan kijken. De Zwitsers staan in het bedrijven van democratisch samen leven eeuwen voorop. Ik spreek dan ook liever van een meta-democratie dan van wat in de meeste landen als democratie verkocht wordt.

U zal zich afvragen wat hiermee bedoeld wordt en waarom dit een oplossing kan bieden voor de huidige impasse in ons land. U denkt wellicht aan "de staatshervorming" maar het zou beter te zijn van te spreken van "het democratiseringsproces". Wat wij hier mee bedoelen is het unieke model van directe democratie dat in Zwitserland al 700 jaar bestaat. Het is veel meer dan het houden van referenda. Het gaat over hoe de burger zelf betrokken wordt in het bestuur. Zwitserland telt dan ook 26 kantons, elk met hun eigen grondwet en hun eigen specifieke vorm van democratie. Zwitserland kent niet één democratisch systeem maar kent er 26, daarom de term meta-democratie want de confederale grondwet is ervoor uitgedacht. Men kan dus gerust zeggen dat dit een stuk europees erfgoed is dat na 700 jaar tot maturiteit gekomen is en zijn verdiensten bewezen heeft. De welvaart is er hoog, evenals het geluksgevoel.

U vindt hieronder een korte versie van een oproep dit zwitserse model van meta-democratie als basis te nemen voor een hervorming van ons land. In een tweede, meer uitgebreide tekst gaan we er nader op in en maken we ook een link met het democratische proces in Europa. U vindt er ook alle referenties, stuk voor stuk degelijke studies die aantonen dat directe democratie wel degelijk betere resultaten oplevert.

De korte tekst werd ook mede-ondertekend door een 50tal personen uit diverse kringen. Wenst u dat ook te doen, zend dan een korte mail met uw naam en wij voegen u toe aan de lijst. Organisaties worden niet vermeld omdat wij menen dat dit een zaak is van de burger en het belang van alle belangengroepen overstijgt. Dat er nog over gediscussieerd moet worden, staat buiten kijf.

Lees verder:

Zwitserse meta-democratie, een beter alternatief voor een toekomstig democratisch België en Europa

| | | |

 

Dat ons land op een keerpunt staat zal voor iedereen zelfs voor de hardnekkigste Belgicisten stilaan duidelijk zijn. Na meer dan een jaar palaveren is het duidelijk dat de politieke macht verstrikt is geraakt in zijn eigen loodzware constructies om de macht voor zichzelf en de erop parasiterende organisaties te behouden. Taal heeft weinig te maken met de impasse veeleer een historisch gegroeid cultureel verschil in inzicht in hoe politieke macht op lange termijn samenhangt met economische macht en sociale welvaart. De bron van de welvaart ligt echter niet bij de politici of bij de overheid maar bij de burger zelf.

Syndicate content