Europa

Meer Europa betekent niet meer EU Staat

| |

Alhoewel iedereen die wat kritisch staat tegenover het Europa concept, nogal snel afgeschilderd wordt als een rabiate anti-europeaan, dit is natuurlijk de gemakkelijkste manier om kritiek uit de weg te gaan, is de werkelijkheid dat de meeste mensen wel gewonnen zijn voor een hechter en vrij Europa, zoals het oorspronkelijk bedoeld was. De vraag is niet of we Europa willen, de vraag is welk Europa we willen. Net zoals de vraag niet is of we democratie willen, de vraag is welke democratie we willen. Europa reikte ooit tot aan de Oeral. Dat was mooi, maar dit mag geen reden zijn om er een EUSSR van te maken. Lees verder hoe Nick Roskam reageert op het recente boek van Guy Verhofstadt, de man die nog ooit de burger manifesten schreef ...  

WorkForAll op hoorcommisie over Lissabon in Vlaams Parlement

| | |

Op 26 Juni werd WorkForAll wellicht na ons opinieartikel in De Tijd gevraagd om toelichting te geven in een hoorcommissie 'buitenlandse aangelegenheden'. Eric Verhulst was spreker voor WorkForAll en ex-premier en euro parlementslid Jean-Luc Dehaene de eerste spreker. Alhoewel wij van mening verschillen over het al dan niet ratificeren, was het wel duidelijk dat er niet echt meningsverschillen zijn over de (officiële) doelstelllingen van een Europa. Het verschil in opinie had veeleer te maken met de manier waarop dit kan en moet ingevuld worden.

Syndicate content