Taxation

Lessons from Switzerland for the EU

| | |

Public Hearing on Direct Democracy and citizen participation

On Tuesday, 18 September 2012 Members of European Parliament, academics, practitioners and citizens met in the European Parliament in Brussels on the occasion of a public hearing on „Citizen participation – How can the European Union provide better possibilities for the participation of its citizens?”. Gerald Häfner, Chairperson of Democracy International and Member of European Parliament, had organized the event at which participants discussed the importance of direct democracy in the EU and how to establish more direct democracy and citizen participation at transnational level. 

Wishes for a new pebble on the beach of Ostend 2008

| | |

What can I wish you for the next year? More power and gold? Or should I say more of a real life of your own Work and freedom? Less taxes comes to mind. The world is accelerating at a brisk pace. Turbulence all over the bloody place, to be taken literally. The balance is delicate. Shall we all perish in the rush or shall we find nirvana in peace? Maybe we need the turbulence to be reminded how peaceful it could be if we all just did all we could to reach for it. If you ask me, last year was bad enough although history has seen worse. In any case, I wish you all a better 2008. It helps to keep repeating the same wishes every year.

Tax Freedom Day voor alleenstaande tussen 13 en 24 october.

| | |
Zoals algemeen wordt aangenomen valt Tax Freedom day, de dag waarop we niet langer voor de staat maar voor onszelf gaan werken, in België op 10 juni. Maar dat is slechts bewimpeling, zo zegt fiscaal expert Werner Niemegeers aan Actua-TV. Aan de hand van OESO gegevens berekende Niemegeers dat een alleenstaande actieve burger belastingen betaalt tot in het slechtste geval 13 oktober, wanneer daar sucessierechten bijkomen kan die datum nog opschuiven naar 24 oktober. Een doorsnee gezin met tweeverdieners en kinderen zal zijn Tax Freedom Day ergens tegenkomen midden september. Nog volgens de cijfers van Niemegeers moet een werkgever 178.825 euro aan facturen incasseren om zijn werknemer een netto koopkracht te kunnen geven van 41.044 euro. Op Actua-TV zet Niemegeers dit alles glashelder uiteen met een paar concrete voorbeelden.

“De officiële berekeningen houden alleen rekening met gemiddelden, bijvoorbeeld in een gezinssituatie, en niet met de globale belastingdruk die een alleenstaande belastingplichtige ondergaat, aldus Niemegeers. Zo wordt in die berekening ook iedereen meegeteld, werkenden en niet-werkenden, terwijl de belastingen toch in eerste instantie betaald worden door de werkende bevolking.”

Is inkomstenbelasting wel zo'n goed idee?

| | |

We staan er nauwelijk nog bij stil, maar elke dag betalen we belasting op ons inkomen, of dit nu uit arbeid, sparen of beleggingen voort komt. We betalen zelfs belastingen op virtueel inkomen (denk aan het kadastraal inkomen). De verrechtvaardiging heet dan "solidariteit". De vraag is of we daar als samenleving inderdaad beter van worden. Karel Lemmens en Tom Pottoms leveren volgende analyse.

Boodschap voor Yves Leterme en Joëlle Milquet : De Nieuwe Economische Theorie voor dringende belastingverlagingen

|

Tijdens het formatieberaad op Hertoginnendal voerde de franstalige politica Joëlle Milquet (cdh) een sterke oppositie tegen de voorstellen tot verlaging van de tarieven in de personenbelasting. Maar dit was niet het enige negatieve nieuws. Erger nog was het gesteld toen bleek dat belangrijke politici blijkbaar niet voldoende de economische logica begrijpen voor een dergelijke verlaging.

Fit for the future? Towards a lean and efficient public sector

| | |

Speech by Jürgen Stark, Member of the Executive Board of the ECB given at the conference “Fiscal Policy Challenges in Europe” organised by the German Ministry of Finance and Centre for European Economic Research 23 March 2007

Vlaktaks revolutie. Een goede zaak voor iedereen.

| | |

Nu de belastingsdienst zwaar in de knoop ligt, een gevolg van zwaar mismanagement met heelwat politieke benoemingen maar ook omwille van de onhoudbare complexiteit van de inkomstenbelasting zelf, krijgt het principe van de vlaktaks stilaan ingang. Als gezond verstand niet volstaat, dan zal de realiteit der dingen wel tot de orde roepen. In afwachting dat men het gezond verstand aanwendt om alle vormen van inkomstenbelasting af te schaffen (de volgende logische stap), een uitstekende en evenwichtige analyse door Werner Niemegeers.

Tax Freedom Day uitgesteld tot 11 october!

|

U heeft het wellicht ook gelezen in de krant deze morgen, maar België heeft de hoogste belastingsdruk ter wereld. Concreet betekent dit dat we pas na 11 october voor onszelf gaan werken. Concreet is dit de reden waarom de kostprijs van een brood voor de helft uit belastingen bestaat en een dag rusthuis zelfs voor drie kwart. Veel van die belastingen zijn voor het zogenaamde sociale doel maar hoe sociaal is dit nog als het resulteert in 1,2 miljoen mensen die een vervangingsinkomen krijgen van de RVA en werken niet meer loont? Zelfs de Scandinavische landen heffen minder belastingen en daar gaat dan nog eens een mythe de deur uit.

Energieprestatienormen voor gebouwen en klimaatverdragen zijn hip.

|

Niet zolang geleden kwam ik op bezoek bij een modebewuste jonge lerares die de stenen vloer in haar hall probeerde warm te krijgen door de radiatorverwarming hoger te zetten. Zij stond erop om ’s winters na haar zware dagtaak een stortbad te nemen om daarna de rest van de avond met alleen een badjas aan, te cocoonen in een tropisch binnenklimaat. Kort daarvoor had ze mij gezegd hoezeer zij bezorgd was om de toename van de CO2-uitstoot en hoe stout zij George Bush junior vond omdat hij het Kyoto-klimaatverdrag niet wou ratificeren.

Czech Republic planning to follow Slovakia in flat tax. An idea for an updated Belgium Marchal Plan?

| |

Slovakia introduced a flat tax of 19% , (see also this article ) propelling it to the most attractive investment country in Eastern Europe and rapidly becoming the leading car assembly country in Europe. The result was a tripling of its economic growth to 6%/year. Left behind, now it neighbour from Prague is following in Slovakia's footsteps. The situation of both countries is comparable with the split socio-economic division in Belgium. Time to follow the example?

Syndicate content