confederaal model

Confederalisme is de enige weg om de linkse PS-dromen te realiseren

| | |

Confederalisme wil zeggen dat Vlamingen en Franstaligen eindelijk het beleid krijgen waar ze voor stemmen. Stemt Wallonië donkerrood, dan verdient Wallonië donkerrood, schrijft Hendrik Vuye (N-VA). 'Confederalisme is de enige mogelijkheid om het PS-programma te realiseren. Dit moet toch de droom zijn van de Parti Socialiste?'

Confederalisme is de enige weg om de linkse PS-dromen te realiseren PS'ers Charles Picque, Paul Magnette, Elio Di Rupo en Laurette Onkelinx. © Belga

Wie is er bang van confederalisme?

| | |

Nu de NVA zijn visie op een meer confederale versie van de Belgische natiestaat publiek heeft gemaakt, regent het commentaren die ons moeten waarschuwen voor allerlei onheil dat dit zou meebrengen. Vreemd, het lijkt erop dat de schrijvers van die commentaren wereldvreemd zijn. Vooreerst is het duidelijk dat de gecentraliseerde natiestaat wereldwijd zijn beste tijd heeft gehad. Het is een structuur die niet langer nodig is. Ze kan zelfs gezien worden als de motor van veel leed en onheil in de laatste 200 jaar. Ze staat ook haaks op de moderne wereld waarbij mobiliteit en internet toelaten dat iedereen zijn geluk en welvaart kan nastreven onafhankelijk van waar dat gebeurt. Wij zijn moderne nomaden. De wereld economie is zodanig verspreid en wereldwijd verstrengeld dat de plaats waar de welvaart creatie gebeurt ondergeschikt is geworden.

Confederalisme is het geheim achter Zwitserse rijkdom

| |

Het zijn niet zozeer de koekoeksklokken, de chocolade en de hagelwitte skipistes die de Zwitsers tot de rijkste burgers van Europa hebben gemaakt. Het is het Zwitsers confederaal model (met belastingconcurrentie) dat die prestatie voor een groot deel op haar actief mag schrijven. Zeker… ook de “directe democratie” (referenda) heeft haar steentje bijgedragen. En rijk zijn ze, die Zwitsers. De maatstaf die voor het meten van rijkdom gebruikt wordt is het bruto binnenlands product (bbp),  dat is de waarde van al wat gedurende een jaar wordt geproduceerd. Dit bedroeg per hoofd van de bevolking op het einde van 2012 voor Zwitserland : 78.881 $. Vergelijk met ons land : 43.651 $ (Bron : IMF). 

Meer Europa betekent niet meer EU Staat

| |

Alhoewel iedereen die wat kritisch staat tegenover het Europa concept, nogal snel afgeschilderd wordt als een rabiate anti-europeaan, dit is natuurlijk de gemakkelijkste manier om kritiek uit de weg te gaan, is de werkelijkheid dat de meeste mensen wel gewonnen zijn voor een hechter en vrij Europa, zoals het oorspronkelijk bedoeld was. De vraag is niet of we Europa willen, de vraag is welk Europa we willen. Net zoals de vraag niet is of we democratie willen, de vraag is welke democratie we willen. Europa reikte ooit tot aan de Oeral. Dat was mooi, maar dit mag geen reden zijn om er een EUSSR van te maken. Lees verder hoe Nick Roskam reageert op het recente boek van Guy Verhofstadt, de man die nog ooit de burger manifesten schreef ...  

Franstaligen moeten niet bang zijn van Fiscale Concurrentie

| | |

De franstaligen blokkeren de regeringsonderhandelingen omdat zij niet willen weten van fiscale autonomie. Zij vrezen fiscale concurrentie, waarbij deelstaten met gunstige belastingtarieven economische activiteit zouden afsnoepen van minder belastingvriendelijke regio’s, wat in deze laatste regio’s zou kunnen leiden tot minder belastingontvangsten en ook tot werkloosheid.   Die vrees is naar onze mening onterecht. De ervaringen in landen waar belastingcompetitie wordt toegepast tonen integendeel aan, dat dergelijke competitie een gezonde economische dynamiek op gang brengt, waar elke regio van profiteert. Het is niet zo dat de ene regio wint wat de andere kwijtspeelt, neen, elke regio heeft er baat bij, zo blijkt.

De Financieringswet : een wangedrocht, zelfs een bananenrepubliek niet waardig.

| | |

Gisteren (16/08) werd door Bart De Wever het voorstel tot een herwerking van de financieringswet  op de onderhandelingstafel gegooid, dit tot grote verbazing van de franstaligen. Het is eerder verbazend, dat dit nog niet veel eerder is gebeurd. Deze ongelooflijk ingewikkelde wet van 16 januari 1989 is inderdaad een gedrocht, dat slecht beheer aanmoedigt en goed beheer bestraft.

Open brief aan Zijne Majesteit Koning Albert II, Koning der Belgen over de Derde Weg.

| | |

Sire,

Wij hoeven het u niet meer te vertellen, maar het gaat niet zo goed met uw koninkrijk dat u als nazaat van de Saksen-Coburg bloedlijn in de schoot werd geworpen. We benijden uw functie niet. U wordt geacht het land te leiden maar het mandaat ligt bij de Eerste Minister en zijn regering. Niettemin wordt U geacht met uw wijsheid in alle onpartijdigheid deze ministers te benoemen en als het moet hen in de goede banen te leiden. Behalve uw ceremoniële bevoegdheid is deze continuïteitsfunctie dan ook het voornaamste argument om u op de troon te houden en reden waarom uw Belgische onderdanen dit mandaat in de grondwet ingeschreven hebben.

Syndicate content