public debt

Lessons from Switzerland for the EU

| | |

Public Hearing on Direct Democracy and citizen participation

On Tuesday, 18 September 2012 Members of European Parliament, academics, practitioners and citizens met in the European Parliament in Brussels on the occasion of a public hearing on „Citizen participation – How can the European Union provide better possibilities for the participation of its citizens?”. Gerald Häfner, Chairperson of Democracy International and Member of European Parliament, had organized the event at which participants discussed the importance of direct democracy in the EU and how to establish more direct democracy and citizen participation at transnational level. 

Besparingen door de overheid zullen de economie niet afremmen, integendeel!

| | |

“Als de overheid te weinig geld uitgeeft, dan komt er een recessie”. Dit is de stelling die minister van overheidsbedrijven Paul Magnette vorige week verdedigde in een felle aanval op de Europese Commissie, die ons land strenge besparingen oplegt. Hij krijgt daarbij de steun van niemand minder dan van professor Paul De Grauwe, die het standpunt van de minister verdedigt in dit blad (DS 16/01 : “De Europese Commissie is God niet”.) Maar de minister krijgt ook kritiek, volgens ons terecht. De feiten lijken toch wel aan te geven dat niet besparingen, maar massale overheidsuitgaven en overheidsverspillingen heel wat West-Europese landen de das hebben omgedaan en op de rand van het faillissement hebben geduwd. Griekenland, Spanje, Portugal en Italië zijn niet in de problemen gekomen door besparingen, maar door het tegendeel, nl. door massaal belastinggeld en geleend geld over de balk te gooien. De stellingen van De Grauwe dat te strenge besparingen een recessie zullen uitlokken en dat de de overheden voldoende geld moeten kunnen uitgeven om de economie te stimuleren, is naar onze mening ten zeerste betwistbaar.

Syndicate content