n.a.

Wishes for 2015

| | |

Het zou leuk zijn indien de werkelijkheid ons optimisme zou evenaren.De werkelijkheid is dat de wereld beweegt maar hij beweegt niet gelijkmatig.

De vreemde “fraudelogica” van John Crombez

| | |
Volgens de Schotse filosoof David Hume (1711-1776) kunnen wij, bij het waarnemen van gebeurtenissen, het verband tussen oorzaak en gevolg onmogelijk kennen. Ondertussen weten we wel beter en kan een dergelijk verband in de meeste gevallen wel degelijk achterhaald worden. Maar niet iedereen lijkt hiertoe in staat. Zo beweren heel wat politici (en  journalisten) al jaren, dat fiscale fraude de oorzaak is van onze hoge belastingdruk.  Een efficiënte fraudebestrijding zou  moeten leiden tot hogere overheidsinkomsten, om zo de onhoudbaar hoge belasting op arbeid te verminderen. “Als iedereen betaalt wat rechtvaardig is,…….. dan kunnen we allemaal wat minder betalen” zo schreef DE STANDAARD onlangs (9/03). Deze “fraudelogica” ( het paradepaardje van staatssecretaris voor fraudebestrijding John Crombez) lijkt op eerste zicht zeer aannemelijk. Maar….. klopt zij wel? Is die redenering niet fout?

Tax them till death follows!

| | | |
De regering klaagt steen en been, dat er toch zo weinig geïnvesteerd wordt en dat de banken onvoldoende kredieten zouden verstrekken. Vicepremier Laurette Onkelinx (PS) denkt dat zij het licht heeft gezien, en wil –om hieraan te verhelpen - nu zelf als overheid bankiertje spelen, of tenminste toch spaarkasbankier. Neen, het is geen misplaatste mop, zij vindt dat die vermaledijde banken hun best niet doen en mede de oorzaak zijn van de malaise. Zij moet dat beter kunnen. Als eerste idee wil zij een spaarboekje lanceren met een hogere rente dan de marktrente. En zij maakt zich sterk, dat de gespaarde bedragen zullen terugvloeien naar de economie. Zo eenvoudig is dat: probleem opgelost.

Tax Freedom Hour starts in the afternoon.

| | | | |
Aanbodeconomen, sta op! ( Column in De Tijd 19.05.2012, Door Paul Huybrechts)
Het is zaterdagochtend. U zou in uw bed kunnen blijven liggen. Maar u zou ook kunnen werken. Werk genoeg, voor wie over twee handen en een stel hersenen beschikt. U wil eigenlijk wel werken, tot u plots beseft dat u de opbrengst van een halve zaterdag moet afstaan aan de belastingen. Pas na de middagpauze, rond 13 uur (als u om 7 uur aan de slag ging), begint uw 'tax freedom hour'. Dan pas rinkelt uw eigen kassa. Wat doet u? U blijft in uw bed liggen.

Neoliberalisme als scheldwoord

| | | |
Op 4 februari schreef psychoanalyticus Paul Verhaeghe (UGent) in DE STANDAARD een striemende aanklacht tegen het neoliberalisme als economische denkrichting. In diezelfde week verklaarde hij in een voordracht dat bij het neoliberalisme de dictatuur van de consumptie regeert en verder dat de neoliberale economie ADHD- individuen produceert met als gevolg een steeds grotere groep mensen, die zich mislukt voelen.

HOW THE FED & GOVERNMENTS STEAL FROM YOU!

| | |

Look at this.

De grootste wederopstanding van de 20ste eeuw

| | |
Denk je dat Griekenland problemen heeft? Dat is niets in vergelijking met de penibele situaties waarvan andere landen zijn teruggekomen.

Waarom blijft de goudprijs stijgen?

| | |

Na een dip de voorbij e maanden is de goudprijs opnieuw aan ’t stijgen, waardoor terug aangeknoopt wordt met de opwaartse trend van de laatste jaren. Op 26.01.12 steeg de goudprijs tot  1.727 $ per ounce (+ 4.67% op één dag)   dit is tot circa € 42.000 voor 1 kg.  Drie jaar geleden was dit nog ongeveer € 24.000 voor 1 kg.

Volgens de  Amerikaanse econoom Peter Schiff heeft die stijging veel te maken met de recente beslissing van de voorzitter (Ben Bernanke) van de Amerikaanse centrale bank (de FED), om de interestvoeten tot in 2014 erg laag te houden ( 0% - 0.25%) . De FED kan dit alleen maar,  mits blijvend geld in de economie te pompen, met oplopende inflatie als logisch gevolg. De inflatie bedraagt thans in de VS reeds meer dan 3 %. (ook bij ons is er inflatie).  Met goudaankopen wensen de burgers zich hiertegen in te dekken.

Besparingen door de overheid zullen de economie niet afremmen, integendeel!

| | |

“Als de overheid te weinig geld uitgeeft, dan komt er een recessie”. Dit is de stelling die minister van overheidsbedrijven Paul Magnette vorige week verdedigde in een felle aanval op de Europese Commissie, die ons land strenge besparingen oplegt. Hij krijgt daarbij de steun van niemand minder dan van professor Paul De Grauwe, die het standpunt van de minister verdedigt in dit blad (DS 16/01 : “De Europese Commissie is God niet”.) Maar de minister krijgt ook kritiek, volgens ons terecht. De feiten lijken toch wel aan te geven dat niet besparingen, maar massale overheidsuitgaven en overheidsverspillingen heel wat West-Europese landen de das hebben omgedaan en op de rand van het faillissement hebben geduwd. Griekenland, Spanje, Portugal en Italië zijn niet in de problemen gekomen door besparingen, maar door het tegendeel, nl. door massaal belastinggeld en geleend geld over de balk te gooien. De stellingen van De Grauwe dat te strenge besparingen een recessie zullen uitlokken en dat de de overheden voldoende geld moeten kunnen uitgeven om de economie te stimuleren, is naar onze mening ten zeerste betwistbaar.

SafeCapital Conference 1st March 2012 - The collapse of the euro.

| | |

The collapse of the euro

The euro is a currency that is bound to fail. At this conference three keynote speakers will explain why you are getting poorer, why the euro will collapse, and why nobody tells you.

Speakers and subjects:

Brecht Arnaert:    Why we are getting poorer. The economic crisis from an Austrian viewpoint.

Philipp Bagus:      The tragedy of the euro. Why the euro was bound to fail.

Claudio Grass:     Storing gold safely. A Swiss solution

Brecht Arnaert:    Applying theory to practice. How to invest as an “Austrian”.

Registration and more information at SafeCapital.eu  

Syndicate content