vermogensbelasting

Tax them till death follows!

| | | |
De regering klaagt steen en been, dat er toch zo weinig geïnvesteerd wordt en dat de banken onvoldoende kredieten zouden verstrekken. Vicepremier Laurette Onkelinx (PS) denkt dat zij het licht heeft gezien, en wil –om hieraan te verhelpen - nu zelf als overheid bankiertje spelen, of tenminste toch spaarkasbankier. Neen, het is geen misplaatste mop, zij vindt dat die vermaledijde banken hun best niet doen en mede de oorzaak zijn van de malaise. Zij moet dat beter kunnen. Als eerste idee wil zij een spaarboekje lanceren met een hogere rente dan de marktrente. En zij maakt zich sterk, dat de gespaarde bedragen zullen terugvloeien naar de economie. Zo eenvoudig is dat: probleem opgelost.

Vermogensbelasting is contraproductief en vernietigt welvaart.

| |

Sp.a-voorzitster Caroline Gennez pleitte zopas voor de invoering van een heffing op vermogenswinsten ("Socialisten viseren vermogenswinsten, De Tijd 6/03). Volgens haar zou daardoor de belasting op arbeid kunnen worden verminderd en zouden zelfs sommige andere belastingen kunnen worden afgeschaft. Toch een verrassende stelling, als men weet dat heel wat landen die een vermogensbelasting hanteerden, die beslissing hebben herzien, omdat de kosten hoger lagen dan de opbrengsten. Zo hebben Denemarken, Duitsland, Finland, Ierland, Italië, Luxemburg, Oostenrijk, Spanje en Zweden, die eerder een meerwaardebelasting hadden ingevoerd, deze terug afgeschaft.

Syndicate content