Economic crisis

De grootste wederopstanding van de 20ste eeuw

| | |
Denk je dat Griekenland problemen heeft? Dat is niets in vergelijking met de penibele situaties waarvan andere landen zijn teruggekomen.

De 99% mikken op de verkeerde schietschijf

| | |

Hoe een hoogst productieve en zorgzame 1 % voorziet in de levensstandaard  van een grotendeels onwetende en ondankbare 99 %.

Vertaald uit een bijdrage van George Reisman op 21 oktober 2011.

The 99%De protestbetogers van de Occupy Wall Street beweging en haar talrijke volgers over de ganse wereld, scanderen dat 1% van de bevolking eigenaar is van al de rijkdommen en leeft op kosten van de overblijvende 99%. De voor de hand liggende oplossing, die zij voorstellen, is de rijkdom van deze 1% af te nemen en te gebruiken in hun voordeel, inplaats van toe te laten dat hij verder gebruikt wordt ten nutte van die 1%, die toch maar kapitalistische uitbuiters zouden zijn. Anders uitgedrukt,  het impliciete programma van de protestbetogers is er een van socialisme en van de verdeling van de welvaart.
Afgezien van de overdrijving in de slogan van de beweging, is het juist dat een relatief klein deel van de bevolking het grootste deel van de rijkdom van het land bezit. Alhoewel de cijfers van 1 percent en 99 percent overdreven zijn, wordt dit feit toch op de sterkst mogelijke wijze voor het voetlicht geplaatst. Wat de betogers zich niet realiseren is, dat de rijkdom van die 1 percent in de levensstandaard vooziet van de 99 percent

Wim Grommen: de huidige crisis, een wetmatigheid?

| |

Deze discussielezing op 17 December 2011 in Gent gaat over een zeer actueel thema: de huidige financiële crisis. Bijna dagelijks worden bedrijven en burgers hiermee geconfronteerd. Amper is sprake van enig herstel of een volgend probleem moet worden opgelost. Niet alleen spaarders en beleggers hebben hierdoor (veel) geld verloren, ook bedrijven en de belastingbetaler moeten hun bijdrage leveren; zelfs de pensioenvoorziening van de burgers komt onder grote druk te staan. Wim Grommen gaat op dit thema in. Zie o.a. zijn bijdrage op WorkForAll .

De G20-top: Bravo Angela Merkel!

| | |

De zopas gehouden G20-top in Toronto,  moest een oplossing brengen voor het herstel van de economische groei in de Westerse industrielanden. Twee tegengestelde visies tekenden zich af : deze van Barack Obama en daaraan tegengesteld de visie van Angela Merkel. De slottekst is een  compromis geworden, maar de tegenstellingen werden niet overbrugd.

De crisis duurt al tien jaar

| | |

RVA 2000 - 2013

In Januari 2010 waren er net geteld 1457991 mensen bij de RVA ingeschreven. Een historisch rekord. Niet echt om trots op te zijn. De oorzaak hiervan is de belastingsdruk op arbeid en investeren, die grofweg 2/3 afroomt, of liever de belasting bedraagt 2/3 van de kostprijs. Vakbonden klampen zich vast aan deze sociale "verworvenheid" omdat ze gretig mee in de pot graaien. Vakbonden en mutualiteiten genieten immers van belastings vrijstelling. In totaal gaat er in de conform art 180, 181 en 182 WIB'92 fiscaal vrijgestelde middens meer dan 53 MILJARD EURO (in oude BEF meer dan 2000 miljard) om! (bron: Geert Wittemans). Het is dan ook aberant dat juist de vakbonden voor nog meer belastingen pleiten. Dat deze politiek meer dan een kwart van de beroepsbevolking gedegradeerd heeft tot tweede rangsburgers deert hen niet. Ze hebben namelijk teveel leden die bij de overvolle overheidsector tewerkgesteld zijn. De klassenstrijd heeft wel een bijzondere wrange smaak gekregen.

Geen Vlaamse wagen zonder Vlaamse mobiliteit

| | |

De Vlaamse assemblage industrie van transport middelen en haar toeleveranciers zijn in de verdrukking. Nochtans, er is in Vlaanderen heel wat kennis over hoe men wagens kan bouwen.   De kennis en de productiviteit zijn niet het probleem, wel de zware belasting op arbeid en de stugge sociale arbeidswetgeving. De Vlaamse regering mikt ook massaal op energie-zuinige technologiën. Maar hoe valt dat te rijmen met het binnenrijven van de assemblage van een SUV? Er wordt ook geld geleend om de produktie van een electrische of hybriede wagen te financieren. Maar hoe valt dat te rijmen met het feit dat een we elke dag uren in de file stilstaan? Wordt het niet tijd dat Vlaanderen een echt toekomstplan ontwikkelt en eens  grondig de ROI van al dat geleend geld analyseert?

Goede analyse, maar Van Rossem blijft bij zijn leest.

| | |

 Beste Geert Noels,

Het is na uw avondvoordracht wat stil gebleven, maar ik vermoed dat het verder opstarten van uw nieuw bedrijf daar wel de oorzaak van is. Ik zit in hetzelfde schuitje (opgestart in september vorig jaar) en nu zijn we aan de eerste ronde extern VC kapitaal begonnen. Duidelijk niet evident als niet alleen de markt maar ook de VCs nog op adem komen. Sommige VCs hebben zelfs meer verloren aan hun 'veilige-AAA' geparkeerde CDOs dan aan hun tegenvallende investeringen. Maar soit, de boer ploegde voort en we geloven erin dat we waarde creëren.

Ik had net het boek van Van Rossem gekocht als ik het artikel in De Tijd lees en dat u er binnenkort een visie gaat op geven.

Een boek om te lezen

| |

Iedereen heeft wel een paar boeken gelezen die zijn wereldbeeld veranderd hebben. Een ervan is wat mij betreft "Atlas Shrugged" van Ayn Rand en in dezelfde lijn "The Fountainhead". Het zijn die boeken die ik af en toe koop om ze cadeau te geven. Andere zijn "Gödel, Esher and Bach" van Douglas Hofstadter en het Fundamenteel Rechtsbeginsel van Frank van Dun. Niet dat ik het altijd volledig eens ben met Ayn Rand en deze auteurs. Soms zijn ze net iets te rechtlijnig maar de analyses zijn zo haarscherp dat de lezer ervan inziet hoezeer zijn hele denken opgelegd wordt door de omgeving waarin hij opgroeit en dat zelfstandig denken moed en volharding vergt. Bij Ayn Rand onthoud ik de slagzin "A = A" die symbool staat voor haar objectivistische filosofie. Kernachtiger kan het niet.

Syndicate content