European policy

Europe's Bankrupt Welfare State

| | |

The euro survived 2012 intact, and once again Europe's leaders are declaring victory in the fight to preserve the single currency. In a speech in Portugal Monday, European Commission President Jose Manuel Barroso said the existential threat to the euro was a thing of the past. If only.

Mario Draghi's offer last summer to buy unlimited quantities of government bonds to keep yields under control has certainly calmed down the bond markets in Spanish and Italian debt. The ECB President has achieved this even without so far having to act on the promise.

But the euro-zone unemployment numbers out this week are a reminder that the euro crisis is not so much over as quiescent. Joblessness in the single-currency bloc hit a record 11.8%. Youth unemployment stands at 24.4% and is above 50% in Spain and Greece.

De gevaarlijke visie van nobelprijswinnaar economie Joseph Stiglitz

| | |
Het was ietwat bevreemdend, dat Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz de voorbije dagen in de media opgevoerd werd als een held en een profeet (De Tijd 13/02 : "De bankencrisis was peanuts. Er staat ons nog erger te wachten"). De reden van die bewieroking was blijkbaar dat hij  de huidige crisis voorspeld had, alhoewel hij dit wapenfeit moet  delen met tal van andere bekende namen, zoals o.m.  Peter Schiff (EPC), Ken Rogoff (Harvard), Nouriel Roubini (NY University), Wynne Godley (Cambridge), Bernard Conolly (AIG), Stephen Roach (ex Morgan Stanley) Jim Rogers (economisch expert), Ron Paul, gewezen presidentskandidaat VS en nog vele anderen. Of kwam hij wellicht zo uitgebreid aan bod,  omdat hij het aandurft een nog grotere depressie te voorspellen tegen einde dit jaar, tenzij .....de overheden zijn aanbevelingen zouden opvolgen. En hier wordt het boeiend, maar naar onze mening tevens uiterst  gevaarlijk.

Eén miljoen jobs gingen verloren de laatste decennia. Hoe kunnen wij ze terughalen?

| |

standbeeld voor de Antwerpse dokwerkerTer gelegenheid van het driejarig bestaan van “WorkForAll” als socio-economische en onafhankelijke denktank, organiseerde WorkForAll een Debatavond op maandag 7 mei 2007 om 19.30 uur in het Internationaal Perscentrum Vlaanderen te Antwerpen, Grote markt 40 met als titel: Eén miljoen jobs gingen verloren de laatste decennia. Hoe kunnen wij ze terughalen? In bijlage de presentaties. Pascal Paepen heeft dit debat en zijn ambitieuse doelstelling toegelicht in "Voor De Dag" van Radio 1.

Debattanten: Koen De Leus (auteur van 'Naar Grijsland: de uitvaart van onze welvaart'), Prof. Jef Vuchelen (VUB), Sonja Teughels (adjunct-directeur kenniscentrum VOKA), Johan Bortier, Directeur UNIZO-studiedienst, Eric Verhulst (Voorzitter WorkForAll). (biografiën onderaan). Moderator: Piet de Pauw (WorkForAll).

Alle goed nieuws shows ten spijt, in werkelijkheid leven 1.2 miljoen mensen van een RVA-uitkering. Telt men de bruggepensioneerden erbij dan is circa een vierde van de beroepsbevolking werkloos of inactief. In de jaren ’70 was dit amper 2 %. Maar daarna is het structureel scheef gelopen. In naam van de solidariteit en herverdeling hebben cliëntelisme en belangengroepen zich in de samenleving genesteld en via een zwellend overheidsapparaat hun macht met behulp van wettelijke middelen vast gelegd. Met een verstikkende wurggreep heeft dit apparaat onze welvaart ondermijnd en de hele samenleving is in drijfzand terecht gekomen. Nog nooit is de armoede zo groot geweest. Nog nooit is de samenleving zo dof geweest. Nog nooit is de stagnatie en zijn de statistische leugens zo groot geweest. Niet alleen de economie lijdt hieronder maar ook de democratie en de morele basis van onze westerse samenleving.<

Wat heeft de overheid met ons geld gedaan?

| | |
In een tijd van stijgende inflatie, een kelderende dollar en paniek op de beurzen is er nood aan een helder boekje dat de werking van geld en de oorzaken van inflatie voor een breed publiek toegankelijk maakt.

Wishes for a new pebble on the beach of Ostend 2008

| | |

What can I wish you for the next year? More power and gold? Or should I say more of a real life of your own Work and freedom? Less taxes comes to mind. The world is accelerating at a brisk pace. Turbulence all over the bloody place, to be taken literally. The balance is delicate. Shall we all perish in the rush or shall we find nirvana in peace? Maybe we need the turbulence to be reminded how peaceful it could be if we all just did all we could to reach for it. If you ask me, last year was bad enough although history has seen worse. In any case, I wish you all a better 2008. It helps to keep repeating the same wishes every year.

De economische achterstand van Wallonië ten opzichte van Vlaanderen neemt toe !

| |

Recente berichte maken melding van het feit dat de economische groei van Wallonië met 1.8% de laatste jaren groter is dan die van Vlaanderen, met 1.7%. Daaruit concludeert menig waarnemer dat de kloof met Vlaanderen is gedicht, of tenminste niet groter meer wordt. Dit is absoluut onjuist. Zelfs bij gelijke groei in Vlaanderen en Wallonië neemt de kloof verder toe.

Verdrag van Lissabon zet Europa op de verkeerde weg

| |

Vorige donderdag ondertekenden de Europese regeringsleiders het zogenaamde “Verdrag van Lissabon”. Dit ging gepaard met heel wat tumult in de Britse pers, maar bij ons bleef het daarover zo goed als windstil. In de weinige berichtgeving en analyse werd niet één keer de vraag gesteld of het wel normaal is dat een voorstel dat in 2005 door de bevolking van stichtende EU-leden Frankrijk en Nederland werd weggestemd twee jaar later nagenoeg ongewijzigd toch wordt doorgevoerd.

De grondwettelijke weg naar een substantiële belastingshervorming met LDD

| |

In de Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft Rob Ven de Velde (LDD) een voorstel ingediend om de grenzeloze belastingdrift van de overheid grondwettelijk aan banden te leggen, en te beperken tot 40 % van het BBP. Lijst Dedecker doet dit bij het debat voor de financieringswet, omdat die wet een soort blanco cheque geeft aan de huidige en de komende regering om bij de burgers belastingen te blijven innen.

België zal niet verdampen, het zal bezwijken

| | |

Bart De Wever denkt dat België niet zal gesplitst worden, het zal verdampen zegt hij. Dat wekt de indruk dat wat er achterblijft een vluchtje ijle lucht is geworden. Twee minuten later is het weg alsof het nooit bestaan heeft. Het is natuurlijk maar een metafoor, in werkelijkheid zal het eerder lijken op een overjaarse dinosaurus die onder zijn eigen gewicht bezweken is. En het boeltje opruimen zal een lastige karwei worden. Het landje heeft zijn naoorlogse glorie gehad, maar daar is het dan ook bij gebleven.

Over de verborgen transactiekosten van de solidariteit

| |

De NGO's staan in de kijker. Thierry Debels (in zijn boek 'Hoe goed is het goede doel?") berekent dat wellicht maar een paar % van hun budget bij de arme boer in het Zuiden terecht komt. De rest is grotendeels eigen personeelskosten, dubieuse promotiecampages en ja zelfs een deel corruptie en fraude. Wie na wat speurwerk eindelijk wat gedetailleerde boekhoudingen van een OCMW in handen krijgt, stelt vast dat soms tot 80% van het budget uit eigen personeelskosten bestaat. De Lijn dan weer dekt met eigen inkomsten nauwelijks 15% van de kosten, de rest zijn subsidies. Dienstencheques worden voor 75% bijgepast door de belastingsbetaler. Al deze organisaties (en de overheid telt er heel wat meer) danken hun bestaan en hun inkomsten aan de begrippen solidariteit en dienstverlening. Blijkbaar hebben ze dikwijls gemeen dat ze weinig efficiënt met hun inkomsten omspringen. Ze hebben ook gemeen dat het niet echt schoolvoorbeelden zijn van transparantie en goed bestuur. Wordt die solidariteit en diensverlening niet onnodig veel te duur betaald?

Syndicate content