financial crisis

De Crisis is 35 (vandaag 40) Jaar Geleden Begonnen: De Prijs van Welvaart op Krediet

| | |

Terwijl de wereld bang afwacht wanneer de grote depressie zal toeslaan, geven heel wat media, politici en economen de indruk dat de huidige malaise veroorzaakt werd door de malversaties van de financiële wereld enkele jaren geleden. Grote banken en financiële instellingen zijn erdoor over de kop gegaan. Het bleek dat hun winst en rendement vooral op papier bestond. Stilaan wordt het duidelijk dat de politieke overheden van de meeste westerse landen dezelfde praktijk van welvaart op krediet al decennia lang voeren en dat net zoals bij de banken er een eind gekomen is aan dit perpetuum van Ponzi schema's op basis van geldcreatie en leningen.

Een belangrijke aanduiding hiervoor zijn de statistieken van het aantal RVA-uitkeringstrekkers van 1945 tot nu. Wie die grafiek bekijkt, kan niet anders dan het vermoeden krijgen dat er begin jaren 70 een structurele verandering heeft plaats gevonden want sindsdien is het aantal RVA-ers trapsgewijs blijven stijgen. Waarom is dit een belangrijk gegeven? Omdat de RVA grafiek een beetje zoals een koorts thermometer de gezondheid, of eerder het gebrek ervan, van een economie meet. De vraag is, welke is de ziekte? (de correlatie is 0.91).

 

RVA_1945_2015.png

 

 

 

 

 

 

 


 

 Figuur 1 RVA-uitkeringstrekkers 1945 - 2011 (bron RVA). Zie ook http://www.workforall.org/drupal/en/node/349n (2000-2012)

Timo Soini. "Why I Don't Support Europe's Bailouts" in WSJ en de censuur

| | |

Naar aanleiding van de verkiezingsoverwinning van de Ware Finnen, een prestatie die hen door veel zelf verklaarde democraten kwalijk genomen werd, heeft de voorzitter het genoegen een editoriaal te mogen verzorgen in de WSJ (Wall Street Journal). Velen zullen het wellicht niet eens zijn met wat hij zegt. Zijn uiteenzetting slaat grote gaten in het crisibeleid van Europa maar vertolkt wel wat vele burgers denken. Welvaart op krediet was een mooi sprookje, en sommigen zijn er beter van geworden, maar nu de rekening betaald moet worden, dreigt het piramide schema als een boemerang de hele westerse economie en politiek systeem onderuit te halen. Nu spreekt Soini krasse taal maar wat nog krasser is dat de WSJ blijkbaar het nodig vond de tekst nadien op de website aan te passen. Al is het wel die aangepaste verise die later ook in de Helsinki Times afgedrukt werd. Nu, zelfs de gesaniteerde versie is meer dan duidelijk genoeg. Hierna volgt de oorspronkelijke versie en in bijlage de opgekuiste.

Timo Soini. "Why I Don't Support Europe's Bailouts"

Our political leaders borrow ever more money to pay off the banks, which return the favor by lending ever more money back to our governments.

Insolvency must be purged from Europe's system and it must be done openly and honestly.

Huidige crisis, de wetmatigheid van Piramide schemas

| | |

Iedere productiefase, of iedere maatschappij of ander menselijk verschijnsel, doorloopt een zogenaamd transformatieproces. Transities zijn maatschappelijke transformatieprocessen, die tenminste één generatie beslaan. In dit artikel wil ik aan de hand van zo'n transitie aangeven, waar we met onze huidige maatschappij staan.

Boekvoorstelling Bastiat en Italiaans buffet op 19 februari

| | |
 Op zaterdag 19 februari vindt de lancering plaats van "Rechtvaardigheid en solidariteit", een Nederlandse vertaling van Bastiat zijn "Justice et Fraternité" en "Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas".

Voor de geinteresseerde lezer, hierbij citaat uit het voorwoord:

"Het  zal  niet  lang  duren  vooraleer  de  overheidsfinanciën een  volledige  chaos  zullen  zijn.  Hoe  kan  het  ook  anders als de Staat de taak heeft om alles aan iedereen te verschaffen? De bevolking zal gebukt gaan onder een enorme belastingdruk, de overheid zal lening na lening afsluiten. Na alle middelen van het heden opgebruikt te hebben, zal men die van de toekomst verslinden. "

Deze voorspelling is ondertussen 160 jaar oud maar des te actueler.

In money we (do not) trust

| | |

De massale injectie in de VS van bijgedrukt geld sederst februari 2009 (circa 1700 miljard dollar) had als bedoeling de werkloosheid snel naar omlaag te brengen, de huizencrisis op te lossen en de economie opnieuw gezond te maken. Met nog eens 600 miljard dollar bijkomend geld in de economie te pompen zou het nu toch eindelijk moeten lukken, zo dachten Bernanke, voorzitter van de FED (Amerikaanse centrale bank) en de raadgevers van president Obama, toen zij onlangs beslisten om die tweede golf extra geld ter beschikking te stellen.  Het was dan ook  een koude douche een paar dagen geleden, toen bekend werd dat de werkloosheid nog steeds niet gedaald is, maar zelfs gestegen is van 9.6 % naar 9.8 %, een voor de VS ongewoon hoog cijfer.

De wetmatigheid van beurscrashes en misleidende beursindexes.

| | |

Het is op deze website al meermaals gezegd. Men kan de wetten van de economie nooit ongestraft negeren. Vroeg of laat breekt de nuchtere waarheid door. Geld schept geen waarde, waarde komt van productie door arbeid en investeren. Nochtans, al we de media mogen geloven, beursindexes zijn heilig. Ze weerspiegelen evenwel niet de werkelijke economie maar de markt van opgeblazen verwachtingen en speculatie. 

Wim Grommen levert hier twee artikels die dit mooi uit de doeken doen. Het slechte nieuws is dat de geschiedenis voor herhaling vatbaar is. 

Vakbonden en overheid moeten aan toekomst werken, niet aan het verleden

| | | |

Drama's zoals bij OPEL Antwerpen kan men vermijden met toekomstgericht beleid, niet met stakingen om de oude structuren in stand te houden. Waarom gaat Opel Antwerpen dicht, waarom ging General Motors failliet, waarom wil AB Inbev in ons land afslanken? Waarom verhuizen zoveel bedrijven naar het buitenland?

Het antwoord op die vragen is vrij eenvoudig : de economie is een dynamisch gegeven. De omstandigheden waarin bedrijven functioneren werken veranderen razendsnel. De technologie evolueert in hels tempo. Bestaande producten verouderen en worden vervangen door nieuwere  en betere.  De marktomstandigheden wijzigen voortdurend. Nieuwe markten ontstaan en heel wat landen, die vroeger tot de ontwikkelingslanden behoorden staan nu klaar om de fakkel over te nemen van de oude industrielanden. Vele van deze opkomende landen kunnen produceren in een ondernemersvriendelijk klimaat, met lage belastingdruk en niet bezwaard door een tsunami aan reglementen, wetten en verorderingen, die bij ons het ondernemersschap maakt tot een Calvarieberg. Hun productie is dan ook heel wat goedkoper. Het is dan ook een volkomen logische beslissing van vele bedrijven om hun werkgebied te verplaatsen naar die landen.

Wishes for 2010

| | |
Mensen houden niet al teveel van veranderingen. Veranderingen brengen spanningen mee, stress en altijd wat onzekerheid. Veranderingen zijn nochtans wat ons in het leven houdt. Gedreven door de drang naar beter en overleven, geven veranderingen ons ook de energie om er mee door te gaan. Dat dit niet altijd van een leien dakje loopt, heeft de vorige decade wel duidelijk gemaakt. De mens heeft het blijkbaar lastig morele eerlijkheid als eerste doel te stellen. Wie de geschiedenis gade slaat, ziet ons zwalpen tussen extremen. Steeds is de grens tussen beide extremen filterdun.
Wat we de volgende decade nodig zullen hebben is veel morele moed. Morele moed om de morele eerlijkheid te herstellen, wat niet hetzelfde is als politiek correct denken. Morele eerlijkheid om in alle redelijkheid de dingen te analyseren en aan te pakken. Onze grootste troef is ons brein, tenminste als we de emotionele hormonen niet als drijfveer gebruiken.  Er zijn geen slechte mensen. Er zijn alleen veel mensen het wat lastig hebben dat evenwicht te bewaren. 
Moge de volgende decade daar wat meer in slagen.
 
wishes 2010

Met de e-mobiel op de stroom vooruit

| | |

Crisis als opportuniteit voor Vlaanderen

Een economische crisis van de huidige omvang wordt vandaag nog teveel gezien als een catastrophe, het einde van een economische droom. Het is evenwel veel beter de huidige crisis te zien als een wake-up call. De crisis is al een tijdje in wording en wat we meegemaakt hebben is de onvermijdelijke correctie. Eerder dan de droom nog wat te rekken, kunnen we beter opstaan en vooruit kijken. De crisis te lijf gaan betekent opnieuw waarde creatie, geen consumptie, voorop te stellen.

Avondvoordracht 14 mei 2009. Vijf jaar WorkForAll met als gastspreker Geert Noels over "Econoshock"

| | | |

Geert Noels EconoshockTer gelegenheid van het vijfjarig bestaan van “WorkForAll” als socio-economische en onafhankelijke denktank, organiseerde WorkForAll een avondvoordracht op donderdag 14 mei 2009 om 20.00 uur in het Internationaal Perscentrum Vlaanderen te Antwerpen, Grote markt 40. Gastspreker Geert Noels, auteur van "Econochock".

Programma:

     - Inleiding door Eric Verhulst, voorzitter en oprichter www.WorkForAll.org
 
          "Op weg naar 1,5 miljoen RVA-trekkers ?
          De Belgische ziekte in beeld: kostprijs in miljarden"
      
In bijlage de presentatie.
 
     - Gastspreker Geert Noels:
 
         "Van econoshock naar nieuwe opportuniteiten".
 

Situering:

Syndicate content