Direct democracy

Democracy For All new web portal

| | |

After being created in 2004, the WorkForAll.org think tank web portal is giving birth to a new initiative. Over the years, the insight has gradually emerged that the root cause of the current economic crisis goes very deep. Economic and social issues, like the crisis we have today, are the result of political decisions.

A recent book "Why Nations Fail, the origins of power, prosperity and poverty" by Daron Acemoglu and James Robinson* confirm this finding over a period that covers 1000's of years. The issue is that the political crisis itself has even deeper roots. Unemployment, debt and social injustice are the visible results of political decisions that put power and short term wealth before the long term wealth of all at the cost of the common good, notwithstanding all the rethoric slogans that serve as a social smoke screen to justify the decisions. Surprisingly, it can take centuries to reverse such a situation. 

The question is then why a society as a whole tolerates such a situation and why such political systems exist at all. Sooner or later, they are doomed to collapse as we see today. The only consolation we have is that the time-to-collapse is shortening as the world becomes more global thanks to technology. The bad news is that history shows that the gradual path is not so likely. Often a major catastrophe is needed to reset the system back on its feet. 

Hence, the conclusion is that we have a chain of events and consequences. Unemployment is a result not the cause of bad decisions taken by political organisations. These bad decisions have their roots in a political system that no longer works as intended. The root cause has to be found in a loss of moral principles, against which even the Constitution has often shown not to be the last barrier of defense.  In many states, it is even the ultimate instrument that serves to justify the concentration of power in the hands of a self declared elite.

Therefore, we have taken the step towards a new initiative whose communication platform is a new web portal www.democracyforall.eu . Rather that trying to influence the current point decisions (even if that remains a rightful way of acting), we take a step back and analyse the fundamentals:

- What is the essence of a democratic society?

- Is there a better way to formulate a society's constitution?

- Is there a better way to organise a society following such a constitution?

- What does it mean to say "we have a Rule of Law?".

- Are there examples that show that this can work or works better? 

We kindly invite to follow the debate at www.democracyforall.eu  

P.S. 

Voor de Nederlandstaligen, dit debat zal vooral in het Engels gevoerd worden omdat het de grenzen van onze eigen woonstreek overstijgt en ook al is het thema zeer actueel in het nog unitaire België. Reden waarom we ook een lezing over Confederalisme op het agenda geplaatst hebben. We menen dan ook dat Zwitserland, een land dat hier al meermaals aan bod is gekomen, een richting aangeeft waarin het antwoord moet gezocht worden. Zoek even op de termen "Zwitserland, directe democratie, confederalisme" en vindt de artikelen die mee de aanzet geleverd hebben tot dit nieuw initiatief.   

Meer Europa betekent niet meer EU Staat

| |

Alhoewel iedereen die wat kritisch staat tegenover het Europa concept, nogal snel afgeschilderd wordt als een rabiate anti-europeaan, dit is natuurlijk de gemakkelijkste manier om kritiek uit de weg te gaan, is de werkelijkheid dat de meeste mensen wel gewonnen zijn voor een hechter en vrij Europa, zoals het oorspronkelijk bedoeld was. De vraag is niet of we Europa willen, de vraag is welk Europa we willen. Net zoals de vraag niet is of we democratie willen, de vraag is welke democratie we willen. Europa reikte ooit tot aan de Oeral. Dat was mooi, maar dit mag geen reden zijn om er een EUSSR van te maken. Lees verder hoe Nick Roskam reageert op het recente boek van Guy Verhofstadt, de man die nog ooit de burger manifesten schreef ...  

Lessons from Switzerland for the EU

| | |

Public Hearing on Direct Democracy and citizen participation

On Tuesday, 18 September 2012 Members of European Parliament, academics, practitioners and citizens met in the European Parliament in Brussels on the occasion of a public hearing on „Citizen participation – How can the European Union provide better possibilities for the participation of its citizens?”. Gerald Häfner, Chairperson of Democracy International and Member of European Parliament, had organized the event at which participants discussed the importance of direct democracy in the EU and how to establish more direct democracy and citizen participation at transnational level. 

The Vaporware decade

| | |

Op 1 januari hebben we officiëel de eerste decade van de 21ste eeuw achter de rug. Ergens op de curves van Kontradiev, duidelijk een neerwaartse flank die best als de decade van de Vaporware kan omschreven worden. Begonnen met de sisser van Y2K en afgesloten met de implosie van de klimaathype met Climatgate. Het is vooral bedroevend vast te stellen dat de meeste van deze Vaporware bubbles door vrij intelligente mensen veroorzaakt werden. Of is er meer aan de hand? Steevast worden we ofwel vergast op te hoge verwachtingen, ofwel op doemdenken eerste klas.

Eén miljoen jobs gingen verloren de laatste decennia. Hoe kunnen wij ze terughalen?

| |

standbeeld voor de Antwerpse dokwerkerTer gelegenheid van het driejarig bestaan van “WorkForAll” als socio-economische en onafhankelijke denktank, organiseerde WorkForAll een Debatavond op maandag 7 mei 2007 om 19.30 uur in het Internationaal Perscentrum Vlaanderen te Antwerpen, Grote markt 40 met als titel: Eén miljoen jobs gingen verloren de laatste decennia. Hoe kunnen wij ze terughalen? In bijlage de presentaties. Pascal Paepen heeft dit debat en zijn ambitieuse doelstelling toegelicht in "Voor De Dag" van Radio 1.

Debattanten: Koen De Leus (auteur van 'Naar Grijsland: de uitvaart van onze welvaart'), Prof. Jef Vuchelen (VUB), Sonja Teughels (adjunct-directeur kenniscentrum VOKA), Johan Bortier, Directeur UNIZO-studiedienst, Eric Verhulst (Voorzitter WorkForAll). (biografiën onderaan). Moderator: Piet de Pauw (WorkForAll).

Alle goed nieuws shows ten spijt, in werkelijkheid leven 1.2 miljoen mensen van een RVA-uitkering. Telt men de bruggepensioneerden erbij dan is circa een vierde van de beroepsbevolking werkloos of inactief. In de jaren ’70 was dit amper 2 %. Maar daarna is het structureel scheef gelopen. In naam van de solidariteit en herverdeling hebben cliëntelisme en belangengroepen zich in de samenleving genesteld en via een zwellend overheidsapparaat hun macht met behulp van wettelijke middelen vast gelegd. Met een verstikkende wurggreep heeft dit apparaat onze welvaart ondermijnd en de hele samenleving is in drijfzand terecht gekomen. Nog nooit is de armoede zo groot geweest. Nog nooit is de samenleving zo dof geweest. Nog nooit is de stagnatie en zijn de statistische leugens zo groot geweest. Niet alleen de economie lijdt hieronder maar ook de democratie en de morele basis van onze westerse samenleving.<

Eerste Wereldforum voor directe democratie

| | |

Image Van 1 tot 4 oktober 2008 organiseert het Initiative and Referendum Institute Europe (IRI) in Aarau, Zwitserland, het eerste World Democracy Forum (wereldforum voor Democratie). Niet te missen voor wie interesse heeft voor Directe democratie, het Zwitserse democratiemodel, of de ervaringen van andere landen met basisdemocratie. Meer info: http://www.iri-europe.org/en/conference/overview/

WorkForAll op hoorcommisie over Lissabon in Vlaams Parlement

| | |

Op 26 Juni werd WorkForAll wellicht na ons opinieartikel in De Tijd gevraagd om toelichting te geven in een hoorcommissie 'buitenlandse aangelegenheden'. Eric Verhulst was spreker voor WorkForAll en ex-premier en euro parlementslid Jean-Luc Dehaene de eerste spreker. Alhoewel wij van mening verschillen over het al dan niet ratificeren, was het wel duidelijk dat er niet echt meningsverschillen zijn over de (officiële) doelstelllingen van een Europa. Het verschil in opinie had veeleer te maken met de manier waarop dit kan en moet ingevuld worden.

Wishes for a new pebble on the beach of Ostend 2008

| | |

What can I wish you for the next year? More power and gold? Or should I say more of a real life of your own Work and freedom? Less taxes comes to mind. The world is accelerating at a brisk pace. Turbulence all over the bloody place, to be taken literally. The balance is delicate. Shall we all perish in the rush or shall we find nirvana in peace? Maybe we need the turbulence to be reminded how peaceful it could be if we all just did all we could to reach for it. If you ask me, last year was bad enough although history has seen worse. In any case, I wish you all a better 2008. It helps to keep repeating the same wishes every year.

Staatshervormend en democratisch Vlaanderen schaakmat?

| |

Superieure Strategie van Franstaligen zorgt voor Begrafenis Staatshervorming

De franstaligen wisten het van in het begin. Met Yves Leterme zouden zij nooit een deal sluiten. De koppige West-Vlaming (met Waalse roots) hield vast aan zijn principes en aan de beloften, die hij plechtig gedaan had aan de Vlaamse kiezers. De Brusselaars en Walen hadden zoiets nog nooit meegemaakt: een Vlaming die niet toegeeft. Daar kan je als franstalige toch geen zaken mee doen, of toch ...?

De economische achterstand van Wallonië ten opzichte van Vlaanderen neemt toe !

| |

Recente berichte maken melding van het feit dat de economische groei van Wallonië met 1.8% de laatste jaren groter is dan die van Vlaanderen, met 1.7%. Daaruit concludeert menig waarnemer dat de kloof met Vlaanderen is gedicht, of tenminste niet groter meer wordt. Dit is absoluut onjuist. Zelfs bij gelijke groei in Vlaanderen en Wallonië neemt de kloof verder toe.

Syndicate content