An independent socio-economic thinktank.

De Financiële Crisis: leiden de stimuleringspakketten tot hyperinflatie?

| | |

Bijna alle regeringen gaan de financiële crisis te lijf met massale "stimuleringsplannen". Op een mum van tijd worden er enorme leningen afgesloten, gaan de begrotingstekorten steil de hoogte in en pompt men, tenminste dat zegt men, miljarden in de economie. Al die geldcreatie kan redelijkerwijze alleen maar een sterke inflatie teweeg brengen, maar die lijkt achterwege te blijven.

"Directe democratie: principes, voordelen en beperkingen".

| | |

Op 15 januari staken we van wal met de eerste avondvoordracht in de reeks "Voorbij de staatshervorming . Vrijheid, democratie en recht in een nieuw Vlaanderen". Dit is een initiatief van de werkgroep Greenfields (Cassandra), WorForAll en Democratie.nu. De eerste spreker was Jos Verhulst over "Directe democratie: principes, voordelen en beperkingen". Een korte samenvatting: 

"Een democratisch systeem van  besluitvorming leidt tot de productie van wetten., die echter naar hun inhoud niet willekeurig kunnen zijn.  Een democratische wet kan nog steeds op evidente wijze de natuurlijke rechten van individuen schenden en dientengevolge onrechtmatig zijn. 

Quand le roi est désespéré.

| |

 

 

Quand le roi est désespéré.

Les arbres finissent de grimper.
Sept vieillards crient Fortissimi,
Les poches pleines,
Leur sang bleu et rouge.
Nous, il nous reste des miettes.
Quand le ciel tombe, il tombe mal.

The illusion of trust
Is just a whisper skilfully played.
Human rights ought to be noble.
When used as a stick,
They are just ink on paper.
When illusions fall, they fall hard.

Een golf komt op ons neer.
Wie slim is blijft staan,
Wie snel is loopt weg.
Wanneer de vloed is geweest,
Liggen dode vissen op het strand.
Als de zee wast, dan wast hij hard.

The ministry of monuments
has run out of glue.

Es sind die einstürzenden Bauwerke,
die Menschenleben gefährden.

A is A said Ayn Rand.

Die Welt ist alles was der fall ist.
Der Wahnwitz ist von jeder zeit.

Wovon man nicht sprechen kann,
darüber muss man schweigen.
Wovon man nicht sprechen darf,
darüber muss man rufen.

Quand le roi est désespéré,
Le pays tombe en miettes.

 

When the King is desperate.

The trees have stopped growing,
Seven elderly shout Fortissimi.
Their pockets full,
Their blood blue and red.
Crumbs are left for us.
When the sky falls, it falls hard.

The illusion of trust
Is just a whisper skilfully played.
Human rights ought to be noble.
When used as a stick,
They are just ink on paper.
When illusions fall, they fall hard.

A wave comes down on us.
The smart ones remain standing,
The fast ones run away.
When the tide has been
Dead fish lie on the beach.
When the see washes, it washes hard.

The ministry of monuments
has run out of glue.

It is collapsing buildings
that threaten human life.

A is A said Ayn Rand.

The world is all that is the case.
Madness is of all times.

Whereof one can not speak,
one must be silent.
Whereof one may not speak,
one must be shouting.

When the King is desperate,
the country is crumbling apart.

 

   32nd December 2008,
   eric.verhulst ( @ ) altreonic.com

   Let it not be just wishes for a better future

   (Extracts from:

   The reverse Turing Machine, in argument with Alan Turing, Ludwig Wittgenstein and Ayn Rand)

   Voor een grafische pdf versie en een bundel zie bijlagen.

 

De toestand is ernstig maar niet hopeloos

| | |

Back to basics

Het doek is gevallen over de regering. Het is bijna een wonder te noemen dat dit niet eerder gebeurd is. Leterme I was namelijk niet alleen onder een donkere hemel gestart, er was nauwelijks sprake van een beleid met visie. De reden hiervoor is niet zozeer bij Leterme zelf te zoeken. Het land is structureel onbestuurbaar geworden. Minister van State Marc Eyskens heeft die analyse kraakhelder gemaakt met zijn openingszin in de Keien van de Wetstraat (Canvas, 19 december 2008). Zijn uitspraken waren ronduit vernietigend voor het hele Belgische politieke en financiële bestel. Terwijl het water ons land aan de lippen staat, rijst de vraag “wat nu?” Hier wordt geschiedenis geschreven.

Over de scheiding der machten: honi soit qui mal y pense et l'union fait la force.

| | |

De affaire Fortis, Dexia, Ethias, KBC, enz. heeft alvast een ding bloot gelegd. Deze instellingen hebben wel aandeelhouders maar alle aandeelhouders zijn niet gelijk. Wie niet ook als bestuurder aan de touwtjes trekt blijft in de kou staan. Via de bestuursmandaten blijft nu plots dat allerlei belangengroepen, ofwel met een grote financiële slagkracht, ofwel met een grote politieke slagkracht de dienst uitmaken. Dit heeft zich o.a. vertaald in een verschillende behandeling door de overheid van deze grote financiële groepen. Bij Fortis heeft dit zich geuit in een manifeste scheiding van het principe der machten maar dit was wellicht niet het enige.

Recensie Geert Noels: Econoshock

| | |

U zoekt nog een goed en nuttig geschenk voor het einde jaar? Wij kunnen u dit boek alleen maar aanbevelen. Zelfs gevestigde economen doen er goed aan dit zeer toegankelijke maar erg volledige boek te lezen. De beste voorbereiding op de toekomst is het heden en het verleden te begrijpen en in een open, globale wereld is het belangrijk te begrijpen welke de onderliggende economische mechanismes zijn. En zoals von Misis zei, economie is het resultaat van menselijke actie. Hieronder een bespreking door Jef Abbeel:

De financiële crisis van 2008 heeft velen de helft armer gemaakt, door de loodzware economische crisis zullen  wereldwijd tientallen miljoenen  mensen ook nog hun werk verliezen. Econoom Geert Noels(°1967) waarschuwde ons al in 2006, maar we geloofden hem niet, verblind als we waren door de almaar stijgende beurskoersen.

Wat heeft de overheid met ons geld gedaan?'

| | |

Op 15 december verscheen het boekje "Wat heeft de overheid met ons geld gedaan?". In plaats van naar de directe aanleidingen van economische crisissen te kijken, gaat dit werkje op zoek naar fundamentele oorzaken. Professor Murray Rothbard komt tot de ontdekking dat de problemen in ons financieel systeem veel dieper zitten dan vaak wordt aangenomen. De auteur wijst in goed 100blz. niet alleen op de problemen, maar biedt ook concrete oplossingen aan.

Banken zijn zoals parkeergarages

| | |

Bankieren voor beginners

Wie de afgelopen maanden niet in afzondering heeft doorgebracht, weet dat het financieel systeem wereldwijd getroffen wordt door de hevigste crisis sinds de Grote Depressie. Eén na één vallen grote en kleine banken, ondanks verwoede inspanningen van overheden en centrale banken om de sector overeind te houden.

Zoals altijd is de huidige crisis een bron van inspiratie voor opiniebijdragen en voorstellen om de wereld te verbeteren. Helaas is het gewoonlijk zo dat de meeste analyses verkeerd zijn, en de meeste voorstellen goedbedoeld maar niet efficiënt. Daar komt nog bij dat geld, banken en beurzen vrij ingewikkelde zaken zijn. Nochtans kunnen we het hele probleem in feite samenvatten met één conceptueel onderscheid: het belangrijke verschil tussen een "lening" en een "bewaargeving".

Waar is het aloude gezonde boerenverstand?

| |

Als het economisch moeilijk gaat, moeten we niet méér lenen, maar harder werken. Zo schrijft Jos De Vriendt in een lezersbrief in Het laatste Nieuws. Inderdaad, de crisis zal maar overwonnen worden door waardevolle economische productie, m.a.w. door arbeid en niet anders. Dat moeten ze in de wetstraat wel eindelijk eens ophouden met dat zo moeilijk te maken. De overheid heeft de keus, ofwel snijden de bedrijven massaal in hun personeelsbestand, als ze al niet failliet gaan, ofwel slankt de overheid af tot redelijke proporties. Tenslotte leeft de helft van de Belgische bevolking van een inkomen dat de Staat verschaft. Het is dus niet moeilijk te begrijpen waarom de belasting op arbeid met meer gaat open dan er netto overblijft.  Belastingen op arbeid en inkomsten verlagen, de overheid saneren, kortom de mensen laten werken en investeren, dat is de enige remedie die de financiële luchtbel kan doen verdwijnen.

Lees hierover het volgende artikel van Willy DeWit in De Tijd:

De vlaktaks raakt de kern van de zaak

| | |

Prof Decoster (KUL) heeft het duidelijk niet voor de vlaktaks (zie o.a. DS 10 November). De basis hypothese hierbij is dat alles bij het oude moet blijven. Als zuivere politieke indicator is de GINI-coefficient daarbij een verdacht criterium. En daar schuilt juist de methodologische fout. Het vervangen van het huidige hyper complexe systeem door een vlaktaks systeem is veel meer dan het vervangen van een manier van belasten door een andere.  De steriele onaantastbaarheid van de cijfertjes raakt de kern van de zaak waarom dit land al een paar decennia de berg afgaat niet .