An independent socio-economic thinktank.

Welke democratie voor het Vlaanderen van morgen?

| | |
Op zaterdag 10 juli a.s. vond in de raadzaal van het gemeentehuis van Sint-Martens-Latem met steun van ‘VlaanderenFeest’ de 11 juli viering plaats. Eric Verhulst sprak over ‘Welke democratie voor het Vlaanderen van morgen’. Aansluitend was er een samenzang van Vlaamse liederen met zangkoor ‘Ic jeune mi daarin’.

Hieronder de tekst van de toespraak:

De G20-top: Bravo Angela Merkel!

| | |

De zopas gehouden G20-top in Toronto,  moest een oplossing brengen voor het herstel van de economische groei in de Westerse industrielanden. Twee tegengestelde visies tekenden zich af : deze van Barack Obama en daaraan tegengesteld de visie van Angela Merkel. De slottekst is een  compromis geworden, maar de tegenstellingen werden niet overbrugd.

Caroline Gennez apprecieert onze "doorwrochte" analyses. Alleen, ze begrijpt ze blijkbaar niet.

| | |

Recentelijk hadden wij het genoegen een email te mogen ontvangen van Caroline Gennez, voorzitter van de SP-A.  Het was een beetje een vreemde email met een onbestaand adres als afzender en een vreemd onderwerp "2010-4119". Hierbij ons antwoord in afwachting van een echte communicatie. Voor wie u gaat stemmen, als u al gaat stemmen in dit grondwettelijk en democratisch bedenkelijk circus, laten wij aan u over. 

Rerum Novarum en de Steriele Sociaal-Economische visie van de Christelijke Vakbond

| |

Rerum Novarum is traditioneel voor de Christelijke vakbond de gelegenheid bij uitstek om zijn sociaal-economische visie extra in de verf te zetten. In de thema’s die vorige donderdag aan bod kwamen, was het zeer opvallend hoe weinig er  terug te vinden was over welvaartscreatie, maar des te meer over de verdeling van welvaart en de andere gekende vakbondsthema’s zoals bestrijding van de fiscale fraude en - zoals steeds- de klassieke uitvallen tegen het kapitalisme. Bij Jan Renders (ACW) klonk het letterlijk: “de bedoeling moet zijn, de rijken minder rijk te maken en daardoor de armen minder arm”.

Infrastructuurwerken: aan wie komt de besluitvorming toe?

| | |

Het principe zelf van de Antwerpse volksraadpleging is niet onbetwist gebleven.  Hoewel de Belgische staat het principe van de volkssoevereiniteit niet erkent, en dus geen beslissende referendums accepteert, gaat zelfs van een consultatieve volksraadpleging de facto aanzienlijke autoriteit uit. Dat wordt jammer gevonden. Politici verdedigen wat zij de ‘representatieve democratie' noemen. Zij wijzen op de onbekwaamheid van de burgers. Kiezers informeren zich niet en zijn egocentrisch. Zij zijn niet in staat om het ‘algemeen belang' voor ogen te houden. Jan met de Pet lijdt aan het nimby-syndroom. Daarom zijn er leiders nodig die de burgers, desnoods tegen hun wil, naar een heilvolle bestemming kunnen voeren (1). Referenda en volksraadplegingen passen niet in dit plaatje.

Vermogensbelasting is contraproductief en vernietigt welvaart.

| |

Sp.a-voorzitster Caroline Gennez pleitte zopas voor de invoering van een heffing op vermogenswinsten ("Socialisten viseren vermogenswinsten, De Tijd 6/03). Volgens haar zou daardoor de belasting op arbeid kunnen worden verminderd en zouden zelfs sommige andere belastingen kunnen worden afgeschaft. Toch een verrassende stelling, als men weet dat heel wat landen die een vermogensbelasting hanteerden, die beslissing hebben herzien, omdat de kosten hoger lagen dan de opbrengsten. Zo hebben Denemarken, Duitsland, Finland, Ierland, Italië, Luxemburg, Oostenrijk, Spanje en Zweden, die eerder een meerwaardebelasting hadden ingevoerd, deze terug afgeschaft.

De wetmatigheid van beurscrashes en misleidende beursindexes.

| | |

Het is op deze website al meermaals gezegd. Men kan de wetten van de economie nooit ongestraft negeren. Vroeg of laat breekt de nuchtere waarheid door. Geld schept geen waarde, waarde komt van productie door arbeid en investeren. Nochtans, al we de media mogen geloven, beursindexes zijn heilig. Ze weerspiegelen evenwel niet de werkelijke economie maar de markt van opgeblazen verwachtingen en speculatie. 

Wim Grommen levert hier twee artikels die dit mooi uit de doeken doen. Het slechte nieuws is dat de geschiedenis voor herhaling vatbaar is. 

De gevaarlijke visie van nobelprijswinnaar economie Joseph Stiglitz

| | |
Het was ietwat bevreemdend, dat Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz de voorbije dagen in de media opgevoerd werd als een held en een profeet (De Tijd 13/02 : "De bankencrisis was peanuts. Er staat ons nog erger te wachten"). De reden van die bewieroking was blijkbaar dat hij  de huidige crisis voorspeld had, alhoewel hij dit wapenfeit moet  delen met tal van andere bekende namen, zoals o.m.  Peter Schiff (EPC), Ken Rogoff (Harvard), Nouriel Roubini (NY University), Wynne Godley (Cambridge), Bernard Conolly (AIG), Stephen Roach (ex Morgan Stanley) Jim Rogers (economisch expert), Ron Paul, gewezen presidentskandidaat VS en nog vele anderen. Of kwam hij wellicht zo uitgebreid aan bod,  omdat hij het aandurft een nog grotere depressie te voorspellen tegen einde dit jaar, tenzij .....de overheden zijn aanbevelingen zouden opvolgen. En hier wordt het boeiend, maar naar onze mening tevens uiterst  gevaarlijk.

Vakbonden en overheid moeten aan toekomst werken, niet aan het verleden

| | | |

Drama's zoals bij OPEL Antwerpen kan men vermijden met toekomstgericht beleid, niet met stakingen om de oude structuren in stand te houden. Waarom gaat Opel Antwerpen dicht, waarom ging General Motors failliet, waarom wil AB Inbev in ons land afslanken? Waarom verhuizen zoveel bedrijven naar het buitenland?

Het antwoord op die vragen is vrij eenvoudig : de economie is een dynamisch gegeven. De omstandigheden waarin bedrijven functioneren werken veranderen razendsnel. De technologie evolueert in hels tempo. Bestaande producten verouderen en worden vervangen door nieuwere  en betere.  De marktomstandigheden wijzigen voortdurend. Nieuwe markten ontstaan en heel wat landen, die vroeger tot de ontwikkelingslanden behoorden staan nu klaar om de fakkel over te nemen van de oude industrielanden. Vele van deze opkomende landen kunnen produceren in een ondernemersvriendelijk klimaat, met lage belastingdruk en niet bezwaard door een tsunami aan reglementen, wetten en verorderingen, die bij ons het ondernemersschap maakt tot een Calvarieberg. Hun productie is dan ook heel wat goedkoper. Het is dan ook een volkomen logische beslissing van vele bedrijven om hun werkgebied te verplaatsen naar die landen.

Wishes for 2010

| | |
Mensen houden niet al teveel van veranderingen. Veranderingen brengen spanningen mee, stress en altijd wat onzekerheid. Veranderingen zijn nochtans wat ons in het leven houdt. Gedreven door de drang naar beter en overleven, geven veranderingen ons ook de energie om er mee door te gaan. Dat dit niet altijd van een leien dakje loopt, heeft de vorige decade wel duidelijk gemaakt. De mens heeft het blijkbaar lastig morele eerlijkheid als eerste doel te stellen. Wie de geschiedenis gade slaat, ziet ons zwalpen tussen extremen. Steeds is de grens tussen beide extremen filterdun.
Wat we de volgende decade nodig zullen hebben is veel morele moed. Morele moed om de morele eerlijkheid te herstellen, wat niet hetzelfde is als politiek correct denken. Morele eerlijkheid om in alle redelijkheid de dingen te analyseren en aan te pakken. Onze grootste troef is ons brein, tenminste als we de emotionele hormonen niet als drijfveer gebruiken.  Er zijn geen slechte mensen. Er zijn alleen veel mensen het wat lastig hebben dat evenwicht te bewaren. 
Moge de volgende decade daar wat meer in slagen.
 
wishes 2010