An independent socio-economic thinktank.

Boekvoorstelling Bastiat en Italiaans buffet op 19 februari

| | |
 Op zaterdag 19 februari vindt de lancering plaats van "Rechtvaardigheid en solidariteit", een Nederlandse vertaling van Bastiat zijn "Justice et Fraternité" en "Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas".

Voor de geinteresseerde lezer, hierbij citaat uit het voorwoord:

"Het  zal  niet  lang  duren  vooraleer  de  overheidsfinanciën een  volledige  chaos  zullen  zijn.  Hoe  kan  het  ook  anders als de Staat de taak heeft om alles aan iedereen te verschaffen? De bevolking zal gebukt gaan onder een enorme belastingdruk, de overheid zal lening na lening afsluiten. Na alle middelen van het heden opgebruikt te hebben, zal men die van de toekomst verslinden. "

Deze voorspelling is ondertussen 160 jaar oud maar des te actueler.

Burgerprotesten tegen uitblijven regering vergissen zich van doelstelling

| | | |

Een Regering kunnen wij nog maanden missen, maar zonder staatshervorming gaan wij de dieperik in.

Onze Verbazing

Vooral  kunstenaars, mensen uit het medialandschap en ook sommige journalisten hebben allerhande initiatieven aangekondigd om te protesteren tegen het uitblijven van een regering, zoals o.m. “Mannen met baarden”met o.m. Koen Fillet van Radio 1, “Kamperen voor de 16”, “Mars van de Belgische burgers” , “niet in onze naam”, “no government great country” en nog vele andere. Nu snel een regering vormen zonder een degelijk akkoord over een grondige staatshervorming is echter het allerslechtste wat ons zou kunnen overkomen.

Historisch: NVA en PS schaffen belastingen af. België is gered.

| | |

De Wever en Di Rupo hebben bij de viering van 75 jaar RVA het licht gezien. België kan maar blijven bestaan als we de belastingen afschaffen.

Honi soit qui mal y pense. Bij het begin van de onderhandelingen was het grote slagwoord : de Sociale Zekerheid behouden. De grafiek van de RVA van 1945 tot vandaag 2010 geeft echter een ander beeld. Al 30 jaar lang leven meer dan 1 miljoen landgenoten van een uitkering. Men kan dus moeilijk pleiten voor het behoud van deze toestand.  Het is duidelijk, de communautaire twisten gaan niet over taal en cultuur (wellicht wel de politieke cultuur) maar over de verkeerde sociale politiek van de laatste 35 jaar. “C’est clair” zei Di Rupo.

Grafiek RVA: Sociale Zekerheid was fiktie

In money we (do not) trust

| | |

De massale injectie in de VS van bijgedrukt geld sederst februari 2009 (circa 1700 miljard dollar) had als bedoeling de werkloosheid snel naar omlaag te brengen, de huizencrisis op te lossen en de economie opnieuw gezond te maken. Met nog eens 600 miljard dollar bijkomend geld in de economie te pompen zou het nu toch eindelijk moeten lukken, zo dachten Bernanke, voorzitter van de FED (Amerikaanse centrale bank) en de raadgevers van president Obama, toen zij onlangs beslisten om die tweede golf extra geld ter beschikking te stellen.  Het was dan ook  een koude douche een paar dagen geleden, toen bekend werd dat de werkloosheid nog steeds niet gedaald is, maar zelfs gestegen is van 9.6 % naar 9.8 %, een voor de VS ongewoon hoog cijfer.

Politieke etiketten : what’s in a name?

| | |
Een groot voordeel van eens in het buitenland te vertoeven is dat men minder last krijgt van het "onder de kerktoren" syndroom. Deze parel van een ex-pat aangebracht in De Tijd willen we u niet onthouden. Lees verder: 

Op 28 november gaan de Zwitsers stemmen over een initiatief van de Parti Socialiste om een minimaal tarief aan inkomensbelasting op te leggen aan de kantons in hun fiscale concurrentie. Concreet wordt gevraagd dat er voor belastbare inkomens boven de 250.000 Zwitserse frank (185.000 euro) een minimaal belastingtarief van 22% zou moeten gelden.

Au-delà de la reforme de l’Etat Belge

| | | |

L'année dernière, à l'occasion d'un projet de recherche j’étais à Bilbao, Pays Basque. C’est la région de l'Espagne où on lutte violemment pour l’indépendance parce qu’ils sont opprimés par Madrid. Au moins c'est l'impression que nos médias nous donnent. Il arrive que dans la soirée on discute également d’autres régions, à savoir la Flandre et la Wallonie de la Belgique, dont les médias peuvent parfois nous faire croire que ces régions sont pratiquement indépendantes. Vous pouvez imaginer ma surprise d'entendre que la région autonome basque, collecte localement ses impôts, garde 80% pour elle et chaque année négocie avec Madrid de ce qu’ils vont payer pour les services fédéraux.

De Belgische staatshervorming voorbij

| | | |

Vorig jaar was ik ter gelegenheid van een onderzoeksproject in Bilbao, Baskenland. U weet wel die regio in Spanje  waar ze nog met geweld vechten voor hun onafhankelijkheid en ze onderdrukt worden door Madrid.  Tenminste dat is de indruk die de media u meegeven. Zoals dat gaat ’s avonds werd er ook van gedachten gewisseld over die andere regio’s nl. Vlaanderen, Wallonië in België waarvan de media u bijwijlen doen geloven dat ze al lang zo goed als onafhankelijk is. Groot was dan ook mijn verbazing te horen dat Baskenland een autonome regio is, men er de belastingen lokaal int, 80% voor zichzelf houdt en jaarlijks met Madrid onderhandelt over hoeveel juist ze gaan betalen voor de federale diensten.

Franstaligen moeten niet bang zijn van Fiscale Concurrentie

| | |

De franstaligen blokkeren de regeringsonderhandelingen omdat zij niet willen weten van fiscale autonomie. Zij vrezen fiscale concurrentie, waarbij deelstaten met gunstige belastingtarieven economische activiteit zouden afsnoepen van minder belastingvriendelijke regio’s, wat in deze laatste regio’s zou kunnen leiden tot minder belastingontvangsten en ook tot werkloosheid.   Die vrees is naar onze mening onterecht. De ervaringen in landen waar belastingcompetitie wordt toegepast tonen integendeel aan, dat dergelijke competitie een gezonde economische dynamiek op gang brengt, waar elke regio van profiteert. Het is niet zo dat de ene regio wint wat de andere kwijtspeelt, neen, elke regio heeft er baat bij, zo blijkt.

De Financieringswet : een wangedrocht, zelfs een bananenrepubliek niet waardig.

| | |

Gisteren (16/08) werd door Bart De Wever het voorstel tot een herwerking van de financieringswet  op de onderhandelingstafel gegooid, dit tot grote verbazing van de franstaligen. Het is eerder verbazend, dat dit nog niet veel eerder is gebeurd. Deze ongelooflijk ingewikkelde wet van 16 januari 1989 is inderdaad een gedrocht, dat slecht beheer aanmoedigt en goed beheer bestraft.

Deflatie scenario hoeft niet

| | |

Nu verschillende landen waaronder locomotief Duitsland terug meer groei kennen, lijkt het einde van de economische crisis in zicht. Is dat zo? In de VS heeft men nog geen reden tot juichen maar anderzijds bevestigt Azië steeds meer dat het centrum van de economie in het Oosten komt te liggen. Niettegenstaande men miljarden aan (virtueel) geld in het financiële systeem gepompt heeft lijkt het inflatiespook wel bedwongen. Tenminste zolang die miljarden ongebruikt op de balans van de banken blijven staan. Anderzijds wordt gewaarschuwd, dat we dreigen wakker te worden met een houten kop van deflatie. In De Tijd (14.08.2010) wordt een deflatie -spiraal opgevoerd als een self fulfilling prophecy. Die spiraal begrijpen is ook de sleutel tot het einde van de crisis. Om te beginnen, de spiraal houdt geen steek. Wij proberen hierna enkele hardnekkige mythes van die spiraal te weerleggen.