An independent socio-economic thinktank.

Democracy For All new web portal

| | |

After being created in 2004, the WorkForAll.org think tank web portal is giving birth to a new initiative. Over the years, the insight has gradually emerged that the root cause of the current economic crisis goes very deep. Economic and social issues, like the crisis we have today, are the result of political decisions.

A recent book "Why Nations Fail, the origins of power, prosperity and poverty" by Daron Acemoglu and James Robinson* confirm this finding over a period that covers 1000's of years. The issue is that the political crisis itself has even deeper roots. Unemployment, debt and social injustice are the visible results of political decisions that put power and short term wealth before the long term wealth of all at the cost of the common good, notwithstanding all the rethoric slogans that serve as a social smoke screen to justify the decisions. Surprisingly, it can take centuries to reverse such a situation. 

The question is then why a society as a whole tolerates such a situation and why such political systems exist at all. Sooner or later, they are doomed to collapse as we see today. The only consolation we have is that the time-to-collapse is shortening as the world becomes more global thanks to technology. The bad news is that history shows that the gradual path is not so likely. Often a major catastrophe is needed to reset the system back on its feet. 

Hence, the conclusion is that we have a chain of events and consequences. Unemployment is a result not the cause of bad decisions taken by political organisations. These bad decisions have their roots in a political system that no longer works as intended. The root cause has to be found in a loss of moral principles, against which even the Constitution has often shown not to be the last barrier of defense.  In many states, it is even the ultimate instrument that serves to justify the concentration of power in the hands of a self declared elite.

Therefore, we have taken the step towards a new initiative whose communication platform is a new web portal www.democracyforall.eu . Rather that trying to influence the current point decisions (even if that remains a rightful way of acting), we take a step back and analyse the fundamentals:

- What is the essence of a democratic society?

- Is there a better way to formulate a society's constitution?

- Is there a better way to organise a society following such a constitution?

- What does it mean to say "we have a Rule of Law?".

- Are there examples that show that this can work or works better? 

We kindly invite to follow the debate at www.democracyforall.eu  

P.S. 

Voor de Nederlandstaligen, dit debat zal vooral in het Engels gevoerd worden omdat het de grenzen van onze eigen woonstreek overstijgt en ook al is het thema zeer actueel in het nog unitaire België. Reden waarom we ook een lezing over Confederalisme op het agenda geplaatst hebben. We menen dan ook dat Zwitserland, een land dat hier al meermaals aan bod is gekomen, een richting aangeeft waarin het antwoord moet gezocht worden. Zoek even op de termen "Zwitserland, directe democratie, confederalisme" en vindt de artikelen die mee de aanzet geleverd hebben tot dit nieuw initiatief.   

Europe's Bankrupt Welfare State

| | |

The euro survived 2012 intact, and once again Europe's leaders are declaring victory in the fight to preserve the single currency. In a speech in Portugal Monday, European Commission President Jose Manuel Barroso said the existential threat to the euro was a thing of the past. If only.

Mario Draghi's offer last summer to buy unlimited quantities of government bonds to keep yields under control has certainly calmed down the bond markets in Spanish and Italian debt. The ECB President has achieved this even without so far having to act on the promise.

But the euro-zone unemployment numbers out this week are a reminder that the euro crisis is not so much over as quiescent. Joblessness in the single-currency bloc hit a record 11.8%. Youth unemployment stands at 24.4% and is above 50% in Spain and Greece.

Moeten er nog belastingen zijn?

| | | |

Het heeft lang (veel te lang) geduurd, maar eindelijk is de ondernemerswereld aan het wakker worden. Waarom men zo lang gewacht heeft is een goede vraag. Wellicht omdat de meeste ondernemers er geen tijd voor hebben of grote bedrijven en hun vak organisaties al te lang zweren bij het afkopen van de sociale vrede, of erger omdat ondernemers vrezen dat hun kritiek gevolgen zal hebben voor hun bedrijf en zijn werknemers. De scheiding der machten is nu eenmaal een doorzichtige muur in dit land.

Ondernemers hanteren hierbij cijfers. Zie de rapporten in bijlage of op de websites.

http://www.voka.be/nieuws/2012/10/77,2-toegevoegde-waarde-ondernemingen-naar-overheid-en-werknemers/

http://vbo-feb.be/media/uploads/public/_custom/press/17_10_zakboekje.pdf

En wie de welvaartcreatie wil helpen in stand te houden, kan dit hier: http://www.ikkomopstraat.be/

Meer Europa betekent niet meer EU Staat

| |

Alhoewel iedereen die wat kritisch staat tegenover het Europa concept, nogal snel afgeschilderd wordt als een rabiate anti-europeaan, dit is natuurlijk de gemakkelijkste manier om kritiek uit de weg te gaan, is de werkelijkheid dat de meeste mensen wel gewonnen zijn voor een hechter en vrij Europa, zoals het oorspronkelijk bedoeld was. De vraag is niet of we Europa willen, de vraag is welk Europa we willen. Net zoals de vraag niet is of we democratie willen, de vraag is welke democratie we willen. Europa reikte ooit tot aan de Oeral. Dat was mooi, maar dit mag geen reden zijn om er een EUSSR van te maken. Lees verder hoe Nick Roskam reageert op het recente boek van Guy Verhofstadt, de man die nog ooit de burger manifesten schreef ...  

Lessons from Switzerland for the EU

| | |

Public Hearing on Direct Democracy and citizen participation

On Tuesday, 18 September 2012 Members of European Parliament, academics, practitioners and citizens met in the European Parliament in Brussels on the occasion of a public hearing on „Citizen participation – How can the European Union provide better possibilities for the participation of its citizens?”. Gerald Häfner, Chairperson of Democracy International and Member of European Parliament, had organized the event at which participants discussed the importance of direct democracy in the EU and how to establish more direct democracy and citizen participation at transnational level. 

Een meerwaardebelasting op aandelen. Dialectische sex voor marxistische ideologen.

| | |
In plaats van het risicokapitaal aan te moedigen, blijft men in België zweren bij een nefaste en inefficiënte meerwaardebelasting op aandelen. Gemotiveerd door een ideologie uit een ander tijdperk, die elke vorm van kapitaal vies vindt.  (Paul Huybrechts en Romain Blockx in DE TIJD op 18.11.2011)

Mannen denken aan niets anders dan aan seks, zo leest men dikwijls. Bij de PS is dit blijkbaar anders, die denken duidelijk aan niets anders dan aan de burgers bijkomende belastingen opleggen.

Tax them till death follows!

| | | |
De regering klaagt steen en been, dat er toch zo weinig geïnvesteerd wordt en dat de banken onvoldoende kredieten zouden verstrekken. Vicepremier Laurette Onkelinx (PS) denkt dat zij het licht heeft gezien, en wil –om hieraan te verhelpen - nu zelf als overheid bankiertje spelen, of tenminste toch spaarkasbankier. Neen, het is geen misplaatste mop, zij vindt dat die vermaledijde banken hun best niet doen en mede de oorzaak zijn van de malaise. Zij moet dat beter kunnen. Als eerste idee wil zij een spaarboekje lanceren met een hogere rente dan de marktrente. En zij maakt zich sterk, dat de gespaarde bedragen zullen terugvloeien naar de economie. Zo eenvoudig is dat: probleem opgelost.

De Genezing van de Crisis : wordt het deflatie of hyperinflatie?

| | |

Eén van deze twee uitkomsten staat ons binnenkort te wachten. Een wereld van verschil : deflatie is de genezing van de crisis, zoals wij hierna proberen aan te tonen, terwijl hyperinflatie de totale instorting van het systeem betekent. Klik alvast je veiligheidsgordel vast, de uitkomst kan niet zolang meer uitblijven. Maar welke veiligheidsgordel? Indien hyperinflatie ons deel wordt, dan ga je best voor je centen op zoek naar goud, zilver en grondstoffen en wellicht ook vastgoed om je vermogen te beschermen. Indien het daarentegen deflatie wordt, dan zijn grondstoffen en goud en zilver eerder te mijden, cash is dan king en de euro wordt dan benijdenswaardig sterk.

Tax Freedom Hour starts in the afternoon.

| | | | |
Aanbodeconomen, sta op! ( Column in De Tijd 19.05.2012, Door Paul Huybrechts)
Het is zaterdagochtend. U zou in uw bed kunnen blijven liggen. Maar u zou ook kunnen werken. Werk genoeg, voor wie over twee handen en een stel hersenen beschikt. U wil eigenlijk wel werken, tot u plots beseft dat u de opbrengst van een halve zaterdag moet afstaan aan de belastingen. Pas na de middagpauze, rond 13 uur (als u om 7 uur aan de slag ging), begint uw 'tax freedom hour'. Dan pas rinkelt uw eigen kassa. Wat doet u? U blijft in uw bed liggen.

Voordracht: "Complementaire munten" op maandag 4 juni 2012 in de Beurs van Brussel

| | |

 (inschrijving onderaan deze tekst)

Zoals we al eerder op WorkForAll.org aangetoond hebben, de economische crisis van vandaag heeft wortels die terug gaan tot begin jaren '70. Dit is af te lezen uit de grafiek van de RVA. De economische aanleiding was de oliecrisis van 1973, de financiële aanleiding de ontkoppeling van de Amerikaanse dollar en de goudstandaard. De aanleiding daarvoor was de financiering van de oorlog in Vietnam.

Alles hangt economisch aan mekaar maar de rode draad doorheen dit alles is dat de kredietkraan van de centrale banken door de financiers en overheden open gedraaid werd. De rente werd artificieel laag gehouden en lage rente betekent te goedkope leningen. Op korte termijn lijkt alles goed want de economie groeit, tenminste als we de berekeningen mogen geloven. Op lange termijn werd er veel nutteloos geïnvesteerd, werd vooral de consumptie aangemoedigd en begon de overheidssector overal uit zijn voegen te barsten, samen met de ontsporing van de overheidsschuld. Wanneer dan einde jaren '80 de eerste afgeleide financiële producten de kop opstaken, was het hek van de dam. Het tijdperk van de bubbles en bubble bursts was begonnen. Welvaart op krediet was zowel voor de financiële sector als voor de overheidssector het nieuwe mantra.