Tax Freedom Day uitgesteld tot 11 october!

|

U heeft het wellicht ook gelezen in de krant deze morgen, maar België heeft de hoogste belastingsdruk ter wereld. Concreet betekent dit dat we pas na 11 october voor onszelf gaan werken. Concreet is dit de reden waarom de kostprijs van een brood voor de helft uit belastingen bestaat en een dag rusthuis zelfs voor drie kwart. Veel van die belastingen zijn voor het zogenaamde sociale doel maar hoe sociaal is dit nog als het resulteert in 1,2 miljoen mensen die een vervangingsinkomen krijgen van de RVA en werken niet meer loont? Zelfs de Scandinavische landen heffen minder belastingen en daar gaat dan nog eens een mythe de deur uit.

Consulta bericht hierover als volgt:

De fiscale uitpersingsgraad ligt nergens hoger ter wereld hoger dan in België. Dit is geen sloganeske uitspraak maar een pure cijfermatige vastelling van de OECD.

Een alleenstaande in België draagt 55,7 % van zijn loon af aan de Staat. Daarmee bekleedt België de weinig benijdenswaardige eerste plaats van het land met de grootste fiscale druk ter wereld. In de bereking van de globale belastingdruk houdt de OECD enkel rekening met de sociale lasten en met de personenbelasting. En komt zo aan een globaal cijfer van 55,7 %. De sociale bijdragen worden op 34 % geraamd (waarvan 10,7 % werknemers bijdrage en 23,3 werkgeversbijdrage). De inkomstenbelasting staat voor 21,3 % in de berekeningen van de OECD.

De berekeningen van de OECD zijn gemiddelden. Maar wij weten allemaal dat de cijfers van de OECD bv. geen rekening houden met de hoogste schijf van 50 % in de inkomstenbelasting.

De bevindingen van de OECD houden ook geen rekening met de consumptiebelasting die deze alleenstaande moet betalen als hij het resterend saldo van 44,3 % van zijn loon consumeert, noch met het feit dat de werkgever 21 % niet-recupereerbare BTW moet aanrekenen op het loon van zijn al werknemer dat hij als diensten doorfactureert aan de klant.

Het fiscaal plaatje ziet er op die manier nog hallucinanter uit.

Klant A betaalt 121 aan werkgever B. Werkgever B betaalt een bruto-loon van 121 aan werknemer C (die in de hoogste schijf wordt belast aan 50 %) :

De afhoudingen voor de Schatkist moeten begroot worden als volt :

- niet recupereerbare BTW : 21 € (rest 100 € uitbetaalbaar bruto-loon)
- RSZ-bijdragen : 34 € (patronale en werknemersbijdragen samen op 100, rest 66 belastbaar loon)
- personenbelasting : 33 € (50 % van 66 loon belastbaar in de hoogste schijf, rest 33 consumeerbaar inkomen)
- BTW op consumptie : 5,73 € (te betalen BTW op geconsumeerd inkomen van 33)

- netto besteedbaar inkomen aan economische goederen : 27,27 € (van 121 € bruto)

Een klant betaalt dus 121 € aan de werkgever; terwijl de alleenstaande loontrekker amper 27,27 € netto aan consumptiegoederen kan besteden (deze cijfers gelden enkel voor de sommen die belastbaar zijn de hoogste schijf van 50 %).

Van de 121 die door persoon A in de economie wordt gebracht vloeit in die omstandigheden uiteindelijk 93,73 naar de schatkist.

De Staat int dus bijna 77,46 % van deze economische geldstroom.

In deze omstandigheden is geen rekening gehouden met het feit dat de prijs van de goederen die door werknemer C worden geconsumeerd eveneens de fiscale wolk van 55,7 % bevat.

Een alleenstaande belastingplichtige werkt dus ook 77,46 % % van zijn tijd voor de Staat.

Op 260 werkende dagen per jaar werkt een alleenstaande 202 dagen voor de staat en 58 voor zijn persoonlijk inkomen.

Of nog anders uitgedrukt tax freedom day valt voor alleenstaande loontrekker uit ons voorbeeld (die belastbaar is in de hoogste schijf van 50 %) op 11 oktober 2007. Dwz. dat hij pas vanaf 11 oktober kan beginnen geld verdienen om te voorzien in zijn persoonlijk levensonderhoud (en daarvan moet hij zelfs nog sparen voor zjin oude dag).

Dit is zelfs voor een alleenstaande een uitzonderlijke situatie; maar er werd ook nog geen rekening gehouden met de fiscale wolk (van 55,7 %) die zich in de prijs van de geconsumeerde goederen bevindt maar die evengoed uit de economie ook naar de schatkist vloeit.

 

AttachmentSize
Belastingsdruk volgens OESO.pdf45.44 KB

Tax freedom

En houden we dan nog rekening met de onroerende voorheffing,alle belastingen op de auto,de boetes,de niet aftrekbare belastingen de datum zak weer een beetje verder zijn. En is er iemand, zoals ik, die ook nog alimentatie moet betalen,dan is die helemaal de klos.Die moet zelfs belasting betalen op andermans geld.