Tax them till death follows!

| | | |
De regering klaagt steen en been, dat er toch zo weinig geïnvesteerd wordt en dat de banken onvoldoende kredieten zouden verstrekken. Vicepremier Laurette Onkelinx (PS) denkt dat zij het licht heeft gezien, en wil –om hieraan te verhelpen - nu zelf als overheid bankiertje spelen, of tenminste toch spaarkasbankier. Neen, het is geen misplaatste mop, zij vindt dat die vermaledijde banken hun best niet doen en mede de oorzaak zijn van de malaise. Zij moet dat beter kunnen. Als eerste idee wil zij een spaarboekje lanceren met een hogere rente dan de marktrente. En zij maakt zich sterk, dat de gespaarde bedragen zullen terugvloeien naar de economie. Zo eenvoudig is dat: probleem opgelost.
Volgens Johan Van Overtveldt, hoofdredacteur van Knack en Trends is dit een gevaarlijke en zelfs perfide idee. Op de website Knack van vandaag (9/09) legt hij uit waarom.

"Voor de achterban van de Parti Socialiste (PS) klinken zulke nonsens natuurlijk als muziek in de oren en hopelijk is dit ook alleen maar de bedoeling: zich sympathiek maken bij haar kiesvee. Wat is er dan beter, dan nog eens goed af te geven op –wat zij noemt-die arrogante banken, en zelf het goede (?) voorbeeld geven.

Maar…. Onkelinx heeft blijkbaar een zeer kort geheugen: Is zij de shit vergeten die de overheidsbank Dexia en de Gemeentelijke Holding hebben veroorzaakt, waar de raden van bestuur bevolkt werden met politici en politieke benoemingen?Dit avontuur van de overheid heeft ons als belastingbetaler al heel vele tientallen miljarden gekost en het einde is nog lang niet is zicht. Asjeblief Elio Di Rupo, houd dat mens tegen. Maak van politici geen bankiers en geen ondernemers, want dan gaan we allemaal de dieperik in.  Als Onkelinx echt iets wil doen aan de investeringsmalaise, dan zou ze best eerst de echte oorzaken van die malaise bestrijden en die oorzaken liggen niet bij de banken, maar bij de politici en vooral bij haar eigen partij de Parti Socialiste."

Gebrek aan risicokapitaal
Als men investeerders wil wegjagen of ontmoedigen, dan moet men hun belastingen onredelijk verhogen en vooral de belasting op risicodragend kapitaal. Dit is de beste manier om de investeringen te kelderen en werkloosheid te creëren. Het is nu precies om de PS te plezieren, dat Di Rupo de belastingdruk voor de investeerders (beleggers) drastisch heeft verhoogd. Het is het dictaat van de PS die onze economie in een wurggreep houdt. Kristoff Van Houte, schreef het deze week zeer kernachtig in zijn beleggingsblad “Kroffinvest” (5 sept.) als volgt :  “Men vreest voor een verdere leegloop van de beurs. De huidige golf is zeker nog niet gedaan. Het aantal faillissementen stijgt ook. Beide zijn fenomenen met dezelfde oorzaak, een gebrek aan risicokapitaal. Onze regering en haar maatregelen zijn hier natuurlijk niet vreemd aan. Beleggers werden eerder afgeschilderd als speculanten. Risicokapitaal is geld dat men eerst moet verdienen- en dus laten belasten- vooraleer men het kan investeren. Men investeert dan in bedrijven, die wanneer ze winst maken, belastingen betalen. De enige cashvergoeding voor de investeerder (aandeelhouder of speculant of hoe u die wil noemen) is het dividend. Door de roerende voorheffing te verhogen van 15% naar 21% of zelfs 25% (wat een kakafonie en draak van een maatregel is dat eigenlijk) verhoogt men die belasting met…40% tot 67%! En dan is men verbaasd dat er minder risicokapitaal is. Maar wacht, men gaat het oplossen met overheidsinvesteringen. Alsof de shit rond Dexia en de Gemeentelijke Holding nog niet voldoende hebben aangetoond dat politici en ondernemen niet samengaan”.

De wet van Laffer heeft zich ondertussen al gemanisfesteerd. De belastingontvangsten van de verhoogde beleggertaks zijn achterwege gebleven, net zoals de beleggers zelf. Vroeg of laat valt dan de economische motor stil.

Gigantische belastingverhoging
De tariefverhogingen van de belasting op roerende inkomsten zijn enorm :
•    Verhoging van de roerende voorheffing van 15% naar 21%. Dit is plus 40% (6 op 15 is 40%)
•    Verhoging van 15% naar 25% voor het deel van de roerende inkomsten boven € 20020. Toepasbaar op intresten en op VV-dividenden. Dit is een verhoging met 67%. Verhoging van de belasting op inkoopboni : van 10% naar 21%. Dit is plus 110%.
•    Verder werden de beurstaksen verhoogd met zo maar eventjes 30%. Het is duidelijk dat de PS er geen flauw idee van heeft hoe nuttig en noodzakelijk een goed en soepel werkende beurs is voor de economie.
•    Bovendien is er een ongelooflijk ingewikkelde administratieve rompslomp voorzien, die het geheel onwerkbaar maakt en voor de overheid misschien zelfs meer zal kosten dan de opbrengst.
•    Tenslotte is er nog een meldings- en aangifteplicht, die de voorbode moet zijn voor de invoering van een vermogensbelasting. Nu weet elke ingewijde, dat veel landen, die vroeger een vermogensbelasting hadden, deze daarna hebben afgeschaft omdat zij evenveel of zelfs méér kostte dan ze opbracht en omdat zij de investeerders wegjoeg.
 
Moraal van het verhaal
Onze politici begrijpen duidelijk geen jota van economie of willen het niet begrijpen. Een begroting in evenwicht bereikt men niet met belastingverhogingen en nog minder met  fiscale fraudebestrijding die de oorzaken niet wegneemt. Een begrotingsevenwicht kan men alleen bereiken in een gezonde economie met lage belastingdruk (zowel op arbeid als op investeren) en derhalve met lage overheidsuitgaven.
Verder is het hemeltergend dat een politieke partij, (de PS van Laurette Onkelinx) die aan de basis ligt van de problemen, nieuwe problemen wil creëren, die de toestand nog erger maken.
Tenslotte is het even hemeltergend, dat ook de Vlaamse economie hierdoor dreigt ten onder te gaan. Zo ziet men maar tot hoever in dit land het dictaat van de PS kan leiden. Hemeltergend inderdaad. Lees ook de tekst van Johan Van Overtveldt op de website van Knack van 9/09.

Verborgen agenda
Maar wellicht is er méér aan de hand en ligt de bedoeling van Onkelinkx op een heel ander terrein. De Belgische staat is virtueel failliet, de hogere belastingen zullen de economie zoveel schade toebrengen, dat zij niet zullen leiden tot hogere ontvangsten. En dan zit de overheid met een reuzegroot probleem van financiering met alsmaar hogere tekorten. De bank van Onkelinx zou dan tot doel hebben de overheid via het spaargeld aan leningen te helpen ( want niet iedereen lust de staatsleningen nog en de overmatige uitgifte van staatsleningen is bijzonder slecht voor ons imago).  Dit wordt dan natuurlijk een regelrechte kolonisatie, waarbij de burger-inboorling zonder overleg gepluimd wordt. Elke euro die hij kan opbrengen zal hem ontnomen worden om de Titanic wat langer drijvende te houden. Tot ook de happy few natte voeten krijgen en het zinkende schip uiteindelijk toch niet meer kan gered worden.   

Willy De Wit
medewerker bij de onafhankelijke economische denktank “WorkForAll”  (www.workforall.org)